Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>ANDAKT PÅSKEDAGEN
ANDAKT PÅSKEDAGEN

ANDAKT PÅSKEDAGEN

2020-04-12
Pastor Solveig Skaara deler noen tanker angående Jesu oppstandelse påskedagen.

ANDAKT PÅSKEDAGEN

Bibeltekster: 

MATT 28, MARK 16, LUK 24, JOH 20 og 21

Finnes det en større dag enn påskedagen?  Alt det vonde er over og så åpner det seg en ny verden, en ny virkelighet.  Alt blir nytt.  Prøvelsene, smertene, sorgen er ikke mer.  Jesus er ikke død, han lever.  Det er bare glede.  Verden er ikke den samme etter dette.

Jeg tenker på kontakten med våre barnebarn i disse dagene.  Vi møtes på Skype, og de hopper og danser av glede over å se oss, og vi «klemmer» hverandre på skjermen.  Ren glede.

Disiplene skjønte ingen ting av følgene av oppstandelsen.  Det eneste de skjønte denne dagen, var at Jesus var sammen med dem igjen.  Å, for en glede.  Og jeg tror at den gleden vokste etter hvert som de forsto, for det var mye å forstå i tiden etter oppstandelsen. 

Når begynte de å skjønne at Jesus gjennomgikk alt det vonde for deres skyld?  At han ble hånet, pisket og fikk en urettferdig dom som førte til henrettelse på verste måte - for deres skyld.  Når begynner vi virkelig å skjønne det? 

Alt er mulig for oss mennesker etter oppstandelsen.  Himmel og jord har kontakt på en måte som ikke har vært mulig før.  Gud er her på jorden, og han løfter oss i ånden opp til sin himmelen.

Hva er murer, hva er graver?  Står det i salmen jeg har valgt.  Ingen ting kan stoppe et menneske som er med Gud. 

Før Jesus døde, var han sammen med disiplene og fortalte dem mye om hva som skulle skje i det nye livet.  Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen, sa Jesus (Joh 15, 11)

Påsken er ren glede, og så er det en glede som vokser etter hvert som vi oppdager og forstår mer.  Ja, for det er alltid mer å oppdage i dette nye livet sammen med Jesus.

Solveig Skaara

 

Salme

Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.

Han var død, men se han lever. Halleluja.

Dødens porter åpner han, halleluja,

Viser vei til livets land, halleluja.

 

Hva er murer, hva er graver? Halleluja.

Han er med oss alle dager.  Halleluja.

Èn er Herren, èn vår tro. Halleluja.

Ett er brødet på hans bord.  Halleluja.

 

Brødet brytes, vinen deles, halleluja,

For at vi ved tro skal leve. Halleluja.

Av vår hyrde, sterk og god, halleluja,

Får vi liv og overflod. Halleluja.

 

Jesus døde for oss alle.  Halleluja.

Vi skal leve for hverandre. Halleluja.

Jesus oppstod.  Så skal vi, halleluja,

Oppstå til et evig liv.  Halleluja.

 

 

 

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Powered by Cornerstone