Metodistkirkens kvinneforbund

Kvinnenes Internasjonale B√łnnedag

07.03.2010

Feiringen av Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. 


Feiringen av Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887.
Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse.

I 1920 sendte den amerikanske komitéen et opprop til kristne kvinner over hele verden om å komme sammen i bønn første fredag i fasten. De fant fram til felles bønneemner, og ofringene ble gitt til indre- og ytremisjon. Etter noen år ble det vedtatt å benytte første fredag i mars som bønnedag.

I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komitéer i mer enn 170 land og regioner.

I Norge startet bønnedagstradisjonen på slutten av 1920-årene. Kvinner fra ulike kirkesamfunn danner den økumeniskekomiteen som arrangerer bønnedagen på de ulike stedene over hele Norge. Kvinner i Metodistkirken har i mange år vært en del av dette fellesskapet. Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK), som Metodistkirken i Norge er en del av, ble medlem av den internasjonale World Day of Prayer-komitéen i 1998.

Opplegget for bønnedagen det enkelte år forberedes av en kvinnegruppe fra ett av landene som er med i World Day of Prayer International.
Teksten til gudstjenesteopplegget legges ut på internettsiden til Norges Kristne Råd og til Bibelselskapet. Det utarbeides også et forkortet program som er tilpasset norske forhold, av en egen bønnedagsgruppe. Dette programmet distribueres gjennom Bibelselskapet og legges også ut på deres nettside.
Offer som blir tatt opp under bønnedagsgudstjenesten går til Bibelselskapet som bruker det til sine prosjekt i landet som har forberedt materialet.

 

 


« TilbakeLogg inn