Metodistkirkens kvinneforbund

"Women making a difference"

05.10.2010

Metodistkirkens Kvinneforbund har gitt ut et par kort med konkret budskap og historie.Vi ønsker å videreformidle tanker og opplevelser.


Tegningene er laget av Anne Hjerpseth

Teksten er av Ragnhild Bakke Waale og Berit Westad

 

”Women making a difference”

Mottoet er fra kvinnenes verdensforbund (WFU&UCW). Ideen til kortet ble til når våre to utsendte deltagerne på verdenskonferansen i Korea kom hjem. Anne satt og hørte på når det ble fortalt i styret fra konferansen og om det mottoet som var valgt for den kommende 5 årsperioden. En dansende dame som løfter hendene i lovprisning til Gud sto klart frem for henne ut fra en barnetegning. Denne kvinnen har lagt fra seg sine byrder og får danse inn i lovprisningen i visshet om at hun er Guds fullkomne skapning og livet han har gitt henne er verd å leve. Hun får stå for Guds ansikt slik hun er i seg selv.

 

Vi har her i Norge valgt å ikke oversette dette mottoet for ikke å ødelegge noe av den mangetydige meningen det kan gi. Vi kan legge i det at vi alle kvinner kan utgjøre en forskjell der vi lever, i arbeid, fritid, kirke og samfunn. Det betyr ikke at menn ikke kan gjøre det samme, men kvinnene trenger kanskje en liten ekstra oppmuntring for å engasjere seg med hele seg selv.

 

Når vi som kristne har fått erfare Guds kjærlighet og nåde i våre liv er det et naturlig ønske å dele noe av den gode opplevelsen med de menneskene vi lever sammen med, gi en respons på Guds godhet. Vi er som menn og kvinner skapt litt forskjellig, det tror vi Gud har gjort i den hensikt at vi kan utfylle hverandre i det godes tjeneste. Vi tror at Gud når han skapte oss ønsket vi som mennesker skulle leve sammen i harmoni med hverandre slik Adam og Eva i Edens hage, før syndefallet. Da er det videre en naturlig tanke at han fryder seg når han ser at vi finner den harmonien som skaperens hensikt må ha vært.

 

Kvinnene er vakre slik de er skapt og de blomstrer når de får gi andre mennesker mot, varme, oppmuntring, romslighet, bekreftelse og være til velsignelse for andre. Nettopp i det øyeblikk vi som mennesker får være til velsignelse for andre blir vi ennå mer velsignet selv! Det er et av underne i den kristnes tro og liv, Wesley kalte det for nådemiddel, det å gjøre gode gjerninger, formidle Guds nåde og kjærlighet til andre og få ta del i gleden over at kjærligheten blir tatt imot.

 

En god gjerning kan være noe så enkelt som å si et oppmuntrende ord i rette øyeblikk til en som trenger det, rose hverandre, la andre få plass i fellesskapet, vise godhet, se muligheter, se den som lider eller har det vondt der vi er og gjøre noe for dem.

For kvinner i det globale kvinnearbeidet byr livet på helt andre utfordringer enn det vi lever med her. Det å utgjøre en forskjell kan innebære langt mer radikale handlinger med store samfunnsendringer som mål. Det vi har felles er gleden ved å kunne utgjøre en forskjell for vår neste, velsignelsen som følger med, mulighetene Gud legger foran oss og hans ønske om at vi skal få fryde oss over hans skapelse, kjærlighet og nåde.

Om det er en stor eller liten gjerning vi blir kalt til å gjøre er ikke det viktige, men at vi gjør den med slik glede og kjærlighet at den som tar imot den virkelig opplever et pust av Guds kjærlighet.

Det er det dette kortet handler om, gi kvinnene frimodighet til å gå ut, de er Guds fullkomne skapning.

Kortet er også oversatt til russisk.

 

Women making a difference

 

Fordi du er

mild og myndig,

er du vakker i deg selv.

 

Fordi du ser

mennesker og muligheter,

er du stor i deg selv.

 

Når du gir

varme og visdom,

velsigner du deg selv

og din neste.

 

Gå derfor

rakrygget ut;

velsign

og bli velsignet i deg selv.

 

Let`s make that difference!

 

                                          Søstrene Bakke 2006 

 

 

 


« TilbakeLogg inn