Metodistkirkens kvinneforbund

Gud vil dele sin kjærlighet - kvinne hvor er du?

05.06.2011
BBR

27. - 29. mai 2011 hadde Metodistkirkens Kvinneforbund i Norge Landssamling og Landsmøte i Drammen


Helgen startet med prekonferansen "Kvinner og forkynnelse". Kvinneforbundet tok initiativ til denne samlingen som var et samarbeid med DER (Metodistkirkens Diakoni- og Evangeliseringsråd). Drammen menighet åpnet sitt hjem og var behjelpelig med å arrangere denne flotte dagen. Det var ca. 30 kvinner som fikk motta verdifull undervisning gjennom Sunniva Gylver, prest i Den norske kirke og Gita Mednis, prest og tilsynsmann i Metodistkirken i Latvia.

Ved samlingene resten av helgen var det Gita Mednis som forkynte og gav oss Guds Ord. Vi opplevde Guds kjærlighet blant annet i forkynnelsen og nattverden, i det å skape og "se oss slik Gud gjør" og i det å være sammen med andre kvinner.

En gruppe bestående av fire kvinner fra Horten gav oss sang.

Samlingene foregikk på First Ambassadour Hotell, bortsett fra søndagens gudstjeneste som var i Drammen Metodistkirke.

Landsmøtet var lørdag midt på dagen. Foruten styrets rapport og regnskap som ble lagt fram ble det også vedtatt at støttemedlemmer nå kan melde seg inn i Metodistkirkens Kvinneforbund i Norge. Den årlige kontingenten er den samme som medlemmer, kr 200,-, men støttemedlemmer har ikke stemmerett slik de andre personlige medlemmene har. Brobyggerens redaktør, Karl Anders Ellingsen som var tilstede og dekket helgens samlinger, ble Kvinneforbundets første støttemedlem.

Tidligere besto Kvinneforbundet av representanter fra kirkens kvinneforeninger, men de senere årene består forbundet av enda flere personlige medlemmer.

Viktige oppgaver for Kvinneforbundet i Norge er solidaritets- og samarbeid med andre metodistkvinner. Den siste 3 års-perioden har styret hatt fokus på kvinnene i Estland og Ukraina.

Det nye styret ble valgt på Landsmøtet for de neste 3 årene og skal jobbe som et team. Kvinneforbundets arbeid videre er fortsatt,         "Å kjenne Kristus og gjøre Han kjent".

Etter denne helgen hvor Guds kjærlighet til oss og gjennom oss var i fokus kan vi fortsette forbundets oppgave på "en kvinnelige måte" .... 

 

 


« TilbakeLogg inn