Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Tor
19. September
Fre
20. September
Lør
21. September
11:00 - 16:00Lørdagaklubben
Søn
22. September
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Man
23. September
19:00 - 21:00Menighetsrådsmøte
Tir
24. September
11:00 - 13:00Formiddagstreff
Ons
25. September
Tor
26. September
Nytt fra Metodistkirken i Norge
#HentBarnaVåreHjem
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge.
Tor
19. September
Fre
20. September
Lør
21. September
11:00 - 16:00Lørdagaklubben
Søn
22. September
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Man
23. September
19:00 - 21:00Menighetsrådsmøte
Tir
24. September
11:00 - 13:00Formiddagstreff
Ons
25. September
Tor
26. September

Kontaktinfo:
Besøksadresse: Haraldsgate 4
Postadresse: Postboks 151, 3251 Larvik
Tlf til kontoret: 33 18 17 94.
E-post: kontor@larvik.metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metolarvik.no

Prest: Idar Halvorsen. Tlf. 986 52 836.
idar.halvorsen@metodistkirken.no

Kontormedarbeider: Ellen Irene Klepaker.
kontor@larvik.metodistkirken.no

Kontortid: Mandag og tirsdag kl. 09.00 - 12.00.
Bankgiro: 2510.09.55078

Powered by Cornerstone