Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Fra dype røtter til moden frukt

«Fra dype røtter til moden frukt» har vi satt som tema på en prekenserie fra januar til begynnelsen av mars. Det bildet du ser her ved siden av, er talende. Du legger merke til at treet har både røtter, stamme, grener og bærer frukt.

Jesus brukte ofte bilder fra naturen for å understreke at alt liv vokser. Det samme gjelder livet sammen med Gud. Noe av veksten skjer i det skjulte. Det er røtter som stadig styrker seg på jakt etter næring. Det handler om den delen av vårt gudsliv som er skjult, men som hele tiden trenger ny næring.

Det er stammen, den som er Kristus. Der vi er festet som grener. Det er den synlige delen av vår gudsliv, det vi lever i menigheten. Menigheten er fellesskapet hvor Kristus er Herre og som vi er satt inn i.

Det er frukten, det som kommer fra våre liv. Frukten er der for at andre kan nyte den. Det handler om hvordan menneskene møter Kristi kjærlighet gjennom oss. Hvordan Jesu liv former oss og får betydning for andre.

En annen side ved frukten, er at i frukten ligger potensialet til nytt liv. Der ligger det som skal til for at et nytt tre kan bli til. Eller sagt på en annen måte. Når vi bærer frukt, kan det få den betydningen at nye mennesker blir ledet til tro på Jesus Kristus. Jesus understreker at ingen kan komme til han uten at hans himmelske Far drar ham. Vi har mulighet til å peke på Kristus med våre liv og ved å fortelle om hvordan troen på Jesus griper inn i vår hverdag.

Må 2019 bli et år, der vi vokser i tro, i tjeneste og i kjærlighet.

Idar Halvorsen

Hør delene av vår serie her:

 

Powered by Cornerstone