Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Barn og ungdom

Speidergruppen møtes tirsdager kl 18-19.30. Alle fra 2. klasse og oppover kan være med. I speideren lærer du alt fra ferdigheter i naturen til Guds ord. Her har vi det gøy og vi blir bedre kjent med hverandre. Speidergruppa bytter på å ha sine samlinger i kirka, på Trettenes eller andre tursteder. I løpet av året har vi også flere faste overnattingsturer. Ta kontakt med gruppeleder Marit Synøve Pedersen for mer informasjon.

Søndagsskolen Sprell levende samles under gudstjenesten (gudstjenestene veksler mellom å starte kl 11 og 16, se program på nettsiden). Søndagsskolen er for barn mellom 3 og 14 år. Vi deler i en gruppe for de til og med 3. klasse og en for de fra 4. klasse og oppover. Her synger vi sammen, lærer fortellinger fra Bibelen og gjør aktiviteter sammen. Ta kontakt med søndagsskolens leder Anne Sophie Trulsen hvis du lurer på noe.

Lørdagsklubben er for deg som er i alderen 9-14 år samles ca 2 ganger i måenden fra klokken 16.00. Her vil det være forskjellige aktiviteter og man vil få høre en andakt hver gang. For mer informasjon ta kontakt med pastor Idar Halvorsen

Menighetens barne- og ungdomsråd (BUR): Menigheten har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Her sitter ledere for de ulike aktivitetene, pastor og BUR-leder. BUR planlegger felles arrangement og tar opp saker som omhandler barn og unge i menigheten. Er det noe du vil ta opp med BUR, ta kontakt med leder Bjørn Arne Olsen

Powered by Cornerstone