Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Barn og ungdom

Speidergruppen møtes tirsdager kl 18-19.30. Alle fra 2. klasse og oppover kan være med. I speideren lærer du alt fra ferdigheter i naturen til Guds ord. Her har vi det gøy og vi blir bedre kjent med hverandre. Speidergruppa bytter på å ha sine samlinger i kirka, på Trettenes eller andre tursteder. I løpet av året har vi også flere faste overnattingsturer. Ta kontakt med gruppeleder Marit Synøve Pedersen (maritsynovepedersen@gmail.com) for mer informasjon.

Søndagsskolen Sprell levende samles under gudstjenesten (gudstjenestene veksler mellom å starte kl 11 og 16, se program på nettsiden). Søndagsskolen er for barn mellom 3 og 14 år. Her synger vi sammen, lærer fortellinger fra Bibelen og gjør aktiviteter sammen. Ta kontakt med søndagsskolens leder Anne Sophie Trulsen (ast@trulsen.as) hvis du lurer på noe.

Lørdagsklubben er for deg som er i alderen 9-14 år samles ca 2 ganger i måenden fra klokken 16.00. Her vil det være forskjellige aktiviteter og man vil få høre en andakt hver gang. For mer informasjon ta kontakt med Pastor Idar Halvorsen (idar.halvorsen@metodistkirken.no)

Menighetens barne- og ungdomsråd (BUR): Menigheten har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Her sitter ledere for de ulike aktivitetene, pastor og BUR-leder. BUR planlegger felles arrangement og tar opp saker som omhandler barn og unge i menigheten. Er det noe du vil ta opp med BUR, ta kontakt med leder Bjørn Arne Olsen (bjoaro@online.no)

Powered by Cornerstone