Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Forsiden>Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

2017-04-04

Besøksadresse: Haraldsgate 4

Telefon til kontoret: 33 18 17 94
 

Menighetens pastor: Idar Halvorsen

Mob: 986 52 836

Kontortid: Tirsdag og onsdag kl. 09.00 - 12.00

e-post: idar.halvorsen@metodistkirken.no

 

Kontormedarbeider: Ellen Irene Klepaker

 

Kontortid: Tirsdag og onsdag kl. 09.00 - 12.00

e-post: kontor@larvik.metodistkirken.no

 

Menighetens organist: Rolf Dag Andersen

Mob: 986 64 391

Powered by Cornerstone