Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Vi er nå i ferd med å åpne kirken igjen etter nedstegning i forbindelse med Koronapandemien.

Smittevernreglene vil bli ivaretatt.

Vi kan maks. ta imot 30 personer på en gang for å kunne opprettholde minst en meters avstand.

Onsdag 27.5 kl 12.00-13.00 Åpen Kirke -for stillhet, lystenning og bønn.

1.pinsedag 31.5 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Pastor Steinar Hjerpseth. Organist Ayumi Tanaka. Sang ved Dag Aanerud.

Onsdag 3.6 kl 12.00-13.00 Åpen Kirke -for stillhet, lystenning og bønn.

 
 

 

Nyhetbrev nr. 2

 
 

 

 

Nytt fra Metodistkirken

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone