Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Neste gudstjeneste i Metodistkirken i Lillestrøm blir samlingsdag søndag 16.8  kl 11.00

Velkommen !

 

Pastoral vakttjeneste gjennom sommeren:

Uke

26 Steinar Hjerpseth 922 84 374   22.juni-28.juni

27 Øyvind Helliesen 404 01 515    29.juni-05.juli

28 Ola Westad 414 15 802            06.juli-12.juli

29 Olav Øgreid 900 29 011            13.juli-19.juli

30 Harald Larsen 970 46 227         20.juli-26. juli

31 Terje Nilsen 920 21 096             27.juli-02.aug.

32 Maria P. Mong 454 15 233         03.aug-09.aug.

33 Steinar Hjerpseth 922 84 374    10.aug-16.aug.

 

Med ønske om en god sommertid til alle!

 
 

 

Nyhetbrev nr. 2

 
 

 

 

Nytt fra Metodistkirken

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone