Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Misjonsprosjekt

Vi kan nå glede oss over at vi har nådd målet vi satte oss på å samle inn 30.000,- kr til vannpumpe og latrine i Fulawahun i Sierra Leone. En stor takk til alle som har vært med å gjøre dette mulig!! Vi vet at midlene komme fram og blir til glede for mange i denne landsbyen.

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone