Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Misjonsprosjekt

Vårt misjonsprosjekt er nå å bidra til vannpumpe og latrine i Fulawahun, Sierra Leone. Nå er målet kr 30.000,- Gaven kan gis i egen konvolutt i kollekten, eller til konto 3000 13 88084 og merkes «Lillestrøm – Fulawahun». 

 

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone