Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakene
Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakene

Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakene

05.11.2019

Norsk utvalg

På Årskonferansen i Oslo i juni ble det nedsatt et utvalg på seks personer, tre ordinerte og fire lekfolk pluss tilsynspresten for Østre distrikt, som skal legge fram en innstilling til Årskonferansen i 2020. Utvalget vil bestå av Leif S. Jacobsen, Roar G. Fotland, Hilde Marie Ø. Movafagh, Stephanie Buadu, Magnus Løvland, Torill Sand Vikøren og Sven Tore Dreyer Fredriksen, og ledes av Knut Refsdal.

Utvalget skal svare på følgende spørsmål: Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet? Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning?

Utvalget vil ha sitt første møte i desember og har foreløpig satt opp tre heldagsmøter. I tillegg kan det bli aktuelt med telefonmøter.

Generalkonferansen 2020

Det skjer også mye annet innen The United Methodist Church for tiden. Fristen for forslag til Generalkonferansen i 2020 er nå utgått og det foreligger mange forslag. To av dem – som synes å ha bred oppslutning basert på kommentarer blant annet i sosiale medier – er Indianapolis Plan  og UMC Next Plan.

Begge planene legger opp til en eller annen form for deling av kirken.

Sentralkonferansens utvalg

Samtalegruppen som er nedsatt i vårt biskopsområde hadde sitt første møte i København 25.-26. oktober og har lagt en plan for sitt videre arbeid. Gruppas oppgave er å forberede noe til Sentralkonferansen i 2021.

Forståelsen av Bibelen

I den prosessen vi er inne i nå er synet på Bibelen ett viktig moment. Det handler imidlertid ikke bare om bibelsyn, men også om forhold som vårt syn på og vår forståelse av seksualitet, våre gudsbilder, vår forståelse av skapelse, synd og frelse og våre tanker om hvordan kirken skal forholde seg til sine kulturelle og samfunnsmessige omgivelser.

Kabinettet har utarbeidet og sendt ut til alle menigheter et samtaleopplegg som har til hensikt å stimulere til samtaler omkring bibelsyn og Bibelens plass i kirken. Det reiser spørsmål som: Hvordan skal vi forholde oss til Bibelen? Hvordan taler Gud til oss gjennom Bibelen? Hører vi alle Guds stemme på samme måte? Hvordan styrer Bibelen vår tenkning og våre handlinger? Samtaleopplegget finnes her.


KNUT REFSDAL
Tilsynsprest

 

Nytt fra Metodistkirken
HR-rådgiver ansatt
09.12.2019
Det er ansatt en sentral HR-rådgiver for de ordinerte. Les mer
Les hva kabinettet og hovedstyreleder skriver om saken mot biskop emeritus Gunnar Stålsett. Les mer

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone