Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Kirkeringen

Styret i dameforeningen Bien ønsker å invitere både menn og kvinner til sine møter, og har vedtatt at det nye navnet på foreningen fra 2015 av skal være - Kirkeringen. Formålet er fortsatt det samme – en støtteforening for kirken vår og menighetens virksomhet. Møtene holdes andre onsdagen i hver mnd. kl. 19 . Velkommen til Kirkeringens møter – både kvinner og menn! 

   

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone