Church 4.0 School of Congregational Development

21.01.2013
Camilla Gaarn Røed

For deg som drømmer om å utvikle din menighet.


Den fjerde School of Congregational Development i Norden finner sted i Jerusalemskirken i København 10. - 13.oktober 2013.


Church 4.0 vil inspirere prester og legfolk til å søke nye veier for både nye og gamle menigheter. Vi vil samle erfarne ledere, og undervisere som selv har vært med å skape utvikling og forandring, så nye mennesker er kommet til tro og lokale kirker har begynt å vokse.


School of Congregational development ønsker å være aktuell for unge ledere i menigheten. Det vil bli seminarer og workshops om temaer som har med ungt lederskap å gjøre. Vi oppfordrer alle menighetene til å ta med sine unge ledere på SOCD.


Menighetsutviklingskonferansen finner sted i Jerusalemskirken i København, hvor gospelmusikk og en nyrenovert kirke vil gi liv til og gode rammer rundt samlingene.

Ca. 1.april kommer det ferdige programmet, men vi kan allerede nå avsløre hvem årets hovedtaler er.


Mike Slaughter, chief dreamer

Mike Slaughter, chief dreamer og seniorpastor ved Ginghamsburg United Methodist Church, Ohio, USA, kommer til menighetsutviklingskonferansen. Mikes kirke har vokst fra fra 120 medlemmer til 5000 uten å miste fokus på at det handler om å skape disipler. Ginghamsburg UMC er sterkt involvert i misjon og nødhjelp i øst Afrika. Samtidig har de tatt en beslutning om å ikke vokse mer, men i stedet starte nye kirker og hjelpe kirker som behøver forandring, med å finne nye veier. Gled dere til å møte en av de mest spennende ledere og predikanter i den amerikanske metodisme!

I begynnelsen av 2013 får alle menigheter en konferanseplakat og rundt 1.april kommer program med påmeldingsopplysninger og priser. Alle oppysninger vil du til den tid også finne på http://www.umc-northerneurope.org/ .


Er det noe du lurer på så ta kontakt med MBU kontoret på mbu@metodistkirken.no, eller snakk med presten i din menighet.


« Tilbake
Kalender