Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Frifondtildeling

Frifondtildeling

2015-08-19

Hva er frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond blir i sin helhet forvaltet av Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd i fellesskap.

Hvem kan søke Frifond?

Tellende lokallag som har levert inn årsrapport og medlemslister for foregående år innen 1.februar i tilskuddsåret. For å søke om frifondsmidler i 2017 må medlemsregistrering og årsrapport for 2016 være innlevert.
Definisjon av tellende lokallag: Tellende lokallag må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år og være selvstendige. Det vil si å ha egen økonomi, gjeldende vedtekter, og et styre som ikke kan velges sjeldnere enn annethvert år. Speidergrupper i Metodistkirkens Speiderkorps som har levert årsrapport og regnskap til Norges Speiderforbund (NSF) for foregående år. Korpsets speidergrupper skal kun søke frifondsmidler fra MBU og ikke NSF.

Det er klart for ny medlemsregistrering. Og for deg som har gjort dette før, så vil du etterhvert som du leser deg gjennom skjemaene, merke deg at det er blitt gjort et par småendringer. For deg som ikke har gjort dette tidligere, håper vi at rettledningen er grei og oversiktlig slik at det går greit å fylle ut skjemaene.

Utfylte skjemaer skal leveres inn til BUR-leder/kontakt for så å sendes samlet, sammen med svarskjemaet som BUR – leder/kontakt fyller ut og signerer, til MBU kontoret. 

Skjemaene må være sendt innen 01. februar 2017. Speidergruppene sender som vanlig inn til Norges Speiderforbunds medlemssystem innen 31.mars 2017.

Slik søker du og sender inn:

Nytt fra i år, er at det søkes om frifondstøtte sammen med medlemsregistreringen.

For dere som skal ha driftsstøtte, holder det at dere bare setter et kryss på dette i årsrapporten. Trenger ikke sende søknad på dette. NB: For speidergruppene ligger der vedlagt et eget ark for dere som skal ha driftstøtte da det pr. nå ikke er et eget punkt for frifond i årsrapportene.

Dere som søker om prosjektstøtte må sende inn søknadsskjema på dette, som vanlig. Og da kan det søkes om inntil to prosjekter, men da må det ene være til Sprell-Levende.

Frist for å levere prosjektsøknad og driftsøkand er også 01. februar, samme frist som medlemslistene. Speiderne leverer i utgangen av mars sammen med kopi av årsrapporten som sendes NSF. Søknad om oppstartsmiddler sendes innen 15 september 2017. Skjema på dette sendes til lokallagene i august. 


Pr. 2017 blir frifondsprosessen gjort på samme måte som årets modell, der driftsstøtte fordeles etter antall tellende medlemmer året før (altså 2016). Prosjektstøtte utgjør 10% av frifondsmidlene, og man kan søke om inntil 2 prosjekter, gitt at det ene er til Sprell- Levende opplegg. P.S. Det er mulig å bruke deler av driftsmidlene til gjennomføring av prosjekt.

Viktig at dere leser nøye gjennom retningslinjene for frifond 2017.

 

Nederst i artikkelen finner dere skjemaene som skal fylles ut. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med MBU-kontoret.

 

Her finner du retningslinjene for frifond: retningslinjer frifond

 

Eksempel på bruk av frifondsmidler

 

Overnattingstur 5. Skien MS                                                                                                  Frifondtildeling                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nydelig barnekor i Petrikirken på Kjølberg                                                                              Frifondtildeling                                                        

Fredrikstad MS: sosialt samvær for rovere                                                                            Frifondtildeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE, Molde Soul Children deltok på workshop/konsert med Team Sulebakk i Molde                                   Frifondtildeling

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Avslutningstur med søndagskolen til dyreparken (Flekkefjord)                                                            Frifondtildeling

                                                                                                                                                   

Speidergruppen i Fredrikstad investerte i ny grindhenger                           Frifondtildeling                

                                                                                                

  Kjølberg MS har bygd ny garasje tiloppbevaring av utstyr                                                                                                                        Frifondtildeling

 

 

 

 

                                                             

Tildelinger av frifond:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Relaterte dokumenter
Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Seminar og panelsamtale i Centralkirken tirsdag 6. februar kl. 19.00. Les mer
Etter et lukket møte i hovedstyret i går mandag 8. januar, har styret sendt ut følgende melding: Les mer
Powered by Cornerstone