Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Felles Landsmøte 2016

Felles Landsmøte 2016

2015-09-08
Når Landsmøtet arrangeres i Fredrikstad i 2016 vil det være første gang Metodistkirkens Speiderkorps og Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund arrangerer felles Korpsting og Landsmøte. Dette ser MBU-leder og

Felles

15. – 17. april arrangeres altså Korpsting og Landsmøte samtidig i Fredrikstad. Det vil da bli noen deler av arrangementet som holdes felles og noe som er separat, da begge organisasjoner har punkter de selv må gjennomføre. Vi gleder oss til å se disse arrangementene samlet og det blir spennende å se resultatene av dette.

 

Forberedelser og saker

Arbeidet med å arrangere Landsmøtet er allerede i gang, både fra Fredrikstad og fra Landsstyret. Det er mye som skal forberedes for at dette møtet skal gå bra, og tiden går fort frem mot april. Det er allerede varslet at Audun Westad og Maia Blomhoff Holm går av, som henholdsvis leder og nestleder av MBU, etter inneværende periode er over. Derfor skal nominasjonskomiteen, under ledelse av Morgan B. Pettersen, finne kandidater både til disse vervene og til andre verv som er på valg.

Om du har saker du vil Landsmøtet vil behandle er det viktig at du merker deg disse datoene:

 

Tidsfrister for Landsstyret til deg som delegat:

14. januar 2016 - Siste frist for utsending av innkalling til Landsmøte og forslag til dagsorden

14. mars 2016 - Siste frist for utsending av endelig dagsorden og sakspapir 

 

Tidsfrister for deg som vil sende inn saker til Landsmøtet:

14. oktober 2015 - Siste frist for å sende inn lovendringsforslag

14. februar 2016 - Siste frist for å sende inn forslag (kan ikke omfatte lovendringer)

 

Husk at saker som sendes inn for sent vil kunne risikere å ikke bli behandlet.

 

Nye lover for delegater

De som er delegater til Landsmøtet er, i henhold til MBUs lover (§8 C, første-tredje kulepunkt) BUR-leder (eller person med fullmakt fra BUR-leder) + en valgt representant. Nytt fra og med dette Landsmøtet er at lokallag i tillegg kan sende 1 ekstra representant for hvert 50. registrerte medlem i MBU. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tekst: Audun Westad

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Hilde Marie Movafagh kan melde om stor interesse rundt en Sommerfest som allerede er nesten ferdig planlagt! Les mer
Biskopsrådet har sendt ut et hyrdebrev i forbindelse med den ekstraordinære generalkonferansen og debattene som den utløser. Les mer
Powered by Cornerstone