Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Lovendringsforslag til MBUs Landsmøte i Fredrikstad

Lovendringsforslag til MBUs Landsmøte i Fredrikstad

2015-11-02
Det er kommet inn 3 lovendringsforslag som skal behandles på kommende Landsmøte. Klikk her for å lese hva det handler om.

16. oktober gikk fristen ut for å sende inn lovendringsforslag til Landsstyret. Da denne fristen gikk ut var det kommet inn tre forslag. 2 av forslagene er fra landsstyret selv, mens det siste forslaget er undertegnet av Maia Blomhoff Holm og Audun Westad.

Alle lovendringsforslag skal, i henhold til våre lover, sendes til Metodistkirken i Norges biskop, Christian Alsted (som også skal delta på Landsmøtet!), tilsynsmennene i Metodistkirken i Norge og Hovedstyret til Metodistkirken i Norge. I tillegg sendes det ut til alle menigheter og BUR/lokallag. Alle disse instansene har da mulighet til å uttale seg før lovendringsforslagene behandles.

Ved forrige Landsmøte ble store deler av MBUs lovverk oppdatert og modernisert. Blant annet innebærer dette at loveendringer ,som ikke gjelder §1 og §2, nå kan vedtas med to tredjedels flertall. En trenger ikke, slik som før, å måtte stemme over det på to Landsmøter.

Nedenfor kommer en liten gjennomgang av innkommende lovendringsforslagene. For fullstendig informasjon om lovendringsforslaget – se selve saksdokumentet til det gjeldende forslaget. Har du tilbakemeldinger til lovendringsforslagene kan du sende en e-post til mbu@metodistkirken.no

 

Lovendringsforslag 1 – Stemmerett til Landsstyret

Forslagsstiller: Landsstyret i MBU

Dette er en sak som har vært oppe som samtaleemne mange ganger, men ikke som reelt forslag. Landsstyret har jobbet med saken og funnet ut det er gode grunner til å komme med et lovendringsforslag som gir Landsstyremedlemmer stemmeredd ved Landsmøtet. De viser blant annet til at i vår moderorganisasjon, Metodistkirken i Norge, har Hovedstyret (som tilsvarer Landsstyret) stemmerett på Årskonferansen (som tilsvarer Landsmøtet).

 

Lovendringsforslag 2 – Nytt lederløfte

Forslagsstiller: Landsstyret i MBU

Det gamle lederløftet slik det står i §4 B) er udiskuterbart utdatert og brukes pr dags dato ikke.  Grunnen til dette er at det lederløftet er basert på de gamle medlemsløftene til Metodistkirken i Norge og har et språk som ikke kommuniserer godt med dagens unge. Landsstyret har jobbet godt med saken og har kommet frem til at vi ønsker å fortsatt ha et lederløfte, men at dette må fornyes. Håpet er at en skal begynne å bruke lederløftet igjen, bare språkdrakten moderniseres.

 

Forslag 3 – Varighet på verv i Landsstyret

Forslagsstiller: Maia Blomhoff Holm og Audun Westad

Forslagsstillerne, som begge går ut etter 8 år (4 perioder) i MBUs Landsstyret, er kommet med forslag om å sette varighetsbegrensninger for verv i Landsstyret. Pr dags dato finnes det ingen slike bestemmelser i MBUs lover. Begrunnelsen deres for å skrive et slikt forslag er å sikre kontinuitet og fornyelse i styret.

De tre lovendringsforslagene finner du nedenfor.

 

Tekst av Audun Westad

Relaterte dokumenter
Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Hilde Marie Movafagh kan melde om stor interesse rundt en Sommerfest som allerede er nesten ferdig planlagt! Les mer
Biskopsrådet har sendt ut et hyrdebrev i forbindelse med den ekstraordinære generalkonferansen og debattene som den utløser. Les mer
Powered by Cornerstone