Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Hilsen på MBU-dagen, 2015

Hilsen på MBU-dagen, 2015

2015-11-11

Kjære menighet!

Å være en del av et fellesskap er viktig – både for unge og gamle. Å være en del av et fellesskap kan blant annet gi nye vennskap, trygghet og mulighet til å holde på med det en liker best. Fellesskap en er en del av kan være stort, middels eller kanskje ganske lite – de komme i mange ulike størrelser og fasonger. De kan ha forskjellige navn også: Speider, barnekor, ungdomsklubben, frimerkeklubben, bare for å nevne noen. MBU er bygget opp av mange slike fellesskap rundt om i lokalmenighetene, og sammen utgjør vi alle et større fellesskap som vi altså kaller for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund. Vi er levende opptatt av å bygge et fellesskap for alle barn og unge i Metodistkirken i Norge – på tvers av de fellesskap en har hjemme i sin lokalmenighet.

Hilsen på MBU-dagen, 2015

 

I forkant av årets MBU-dag har vi ønsket å sette fokus på givertjenesten vår som vi kaller MBU-banken. Dette er en måte å bidra økonomisk på til MBU, som igjen er med og styrker barne- og ungdomsarbeidet lokalt og nasjonalt. Denne givertjenesten er det selvfølgelig mulig å få skatte-fradrag for. For at MBU skal kunne fortsette den positive trenden vi er inne i nå, og for å kunne satse videre, er vi avhengige av alle gode støttespillere som blir med i denne givertjenesten. Lurer du på hvordan du kan bli med i MBU-banken, så kan du spørre din BUR-leder eller din pastor. MBU-banken er altså en måte du kan bidra på for å sikre fellesskapet på tvers av menigheter for barna og de unge.

På våre leirer ønsker vi ikke bare å danne et nasjonalt fellesskap: Vi jobber også med å samle inn penger til konkrete prosjekter internasjonalt via Metodistkirkens Misjonsselskap. På denne konkrete måten får vi fram at Metodistkirken også er et internasjonalt fellesskap, og at vi har brødre og søstre i andre land som trenger vår hjelp.

 

På Årskonferansen i Halden var det flere som omtalte speiderarbeidet som den beste måten å nå ut til nye barn og unge, og det kan nok være noe i akkurat det. Speideren arbeider for å gjøre medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Dette har verdi i seg selv, men vi mener også at dette er god diakoni. Er det ikke allerede en speidergruppe i din menighet, så må du gjerne ta kontakt med Speiderkorpset for å få hjelp og tips.

Vi vil også få trekke frem at fra 15. – 17. april skal MBU og Speiderkorpset ha felles Landsmøte/Korpsting i Fredrikstad. Vi gleder oss til å arrangere dette sammen og tror fellesskapet der kan være bra. Av spennende saker kan vi blant annet nevne at det skal velges ny leder for MBU.

Avslutningsvis vil vi takke alle som frivillig bidrar inn i fellesskapet – uansett størrelse på engasjement eller fellesskap. Uten ildsjelene rundt om i menighetene som uke etter uke engasjerer, lærer opp og utruster barn og unge, ville ikke vi hatt mye å gjøre. Vi er svært takknemlige for at dere deler av deres tid, deres gaver og deres forbønn.

Vi ønsker dere alle en riktig god MBU-dag og håper fellesskapet vårt fortsetter det gode samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt – med Hodet i himmelen og beina på bakken!

Med vennlig hilsen

 

Audun Westad                                 Frank Botnevik

Leder, MBU                                     Korpsleder

 

Foto: Frank Botnevik

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Hilde Marie Movafagh kan melde om stor interesse rundt en Sommerfest som allerede er nesten ferdig planlagt! Les mer
Biskopsrådet har sendt ut et hyrdebrev i forbindelse med den ekstraordinære generalkonferansen og debattene som den utløser. Les mer
Powered by Cornerstone