Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Har du lyst til å være med på Kirkenes Verdensråd sitt sentralkomitemøte i Trondheim 16.-28. juni 2016?

Har du lyst til å være med på Kirkenes Verdensråd sitt sentralkomitemøte i Trondheim 16.-28. juni 2016?

2016-02-10

Kirkenes Verdensråd (KV) er verdens største økumeniske organisasjon, med over 340 kirkesamfunn og ca. 550 millioner kristne i mer enn 120 land. KV har to norske medlemmer: Den norske kirke og Norges Kristne Råd, et nasjonalt økumenisk råd for norske kirkesamfunn. Les mer om hva MBUs nestleder Maia Blomhoff Holm skrev om KV og deres arbeid fra hennes tur til KVs hovedkvarter i Genève høsten 2015 her.

22.-28. juni skal KV ha sitt sentralkomitemøte i Trondheim. Sentralkomiteen er et slags styre for hele KV, med mange medlemmer som kommer fra hele verden. Nå har du mulighet til å være med gjennom KVs stewardsprogram!

Har du lyst til å være med på Kirkenes Verdensråd sitt sentralkomitemøte i Trondheim 16.-28. juni 2016?

 

 

Hva er stewardsprogrammet i Kirkenes Verdensråd (KV)?

Stewardsprogrammet er et fast ungdomsprogram i tilknytning til møter i Kirkenes Verdensråd. Unge mennesker fra forskjellige land kommer sammen til en sammensatt og livlig gruppe, for å lære, være sammen, dele og jobbe som «stewards». I juni skal KV ha sitt sentralstyremøte i Trondheim, og stewardsprogrammet har plass til 25 deltakere mellom 18 og 30 år fra hele Norden. Unge mennesker fra regionen oppfordres til å søke, ikke minst ungdom med migrantbakgrunn. Sammen vil deltakere fra forskjellige land, kirker og kulturer bringe med seg sin tro, sine forskjellige bakgrunner, erfaringer og forhåpninger, og selv bidra til å gjøre programmet til en økumenisk opplevelse av fellesskap og vennskap på tvers av grenser. Å være steward er en spennende utfordring som involverer deltakerne, en opplevelse som kan forandre livet ditt!

 

Stewardsprogrammet består av to deler; en introduksjonsdel med innføring i økumenisk arbeid og tema (16. – 21. juni), og en arbeidsdel hvor stewardene jobber i team under sentralkomitémøtet til KV (22. – 28. juni). Den første delen av Stewardsprogrammet i Trondheim vil handle om å bli bedre kjent med de andre deltakerne, lære mer om den økumeniske bevegelse, og å bygge fellesskap sammen. Etter teambygging og opplæring, vil stewardene hjelpe til med rigging, tilretteleggelse og logistikk på KV sentralkomitémøte. Hovedarbeidsområdene for stewards er møteromslogistikk, dokumentarbeid og kopiering, media og kommunikasjon, assistere tolker og oversettere, jobbe i gudstjenestekomiteen, informasjonstjenester og generell administrasjon. Hele stewardsprogrammet er ofte bare begynnelsen på en lang prosess: det oppmuntrer unge mennesker til å fortsette økumenisk arbeid og å engasjere seg i hverandres liv.

 

Programutkast:

16. juni: Ankomst og interaktivt introduksjonsprogram

17. juni: Økumenisk opplæring med KV-staben

18. juni: Økumenisk opplæring med KV-staben, presentasjon av Trondheim og ekskursjon

19. juni: Økumenisk opplæring med KV-stab, deltakere og gjester

20. juni: Økumenisk opplæring, øvelser og introduksjon til sentralkomiteen

21. juni: Introduksjon til de forskjellige arbeidsoppgavene og opplæring i team.

Økumenisk gudstjeneste og ungdoms-event med lokale ungdommer og unge medlemmer i sentralkomiteen.

22. – 28. juni: Stewards jobber under sentralkomitémøtet

Spesielt program for stewards, stewards møteplass og fritid vil innarbeides i programmet.

27. – 28. juni: Avslutning av sentralkomitémøtet, opprydding.

Evaluering og feiring av stewardsprogrammet.

Avreise.

 

Er du interessert?

Les mer om finansiering, søknad og reiseinformasjon her (norsk utgave) og her (engelsk utgave). Ta gjerne kontakt med Christel på MBU-kontoret dersom du har noen spørsmål. Søknadsfristen er 6. mars!

 

Dette er en flott mulighet for MBU’ere til å lære mer om økumenisk arbeid og å skape kontakter på tvers av land og kirkesamfunn. Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer til å gripe denne spennende sjansen, og håper mange vil søke!

 

 

Tekst: Maia Blomhoff Holm

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Hilde Marie Movafagh kan melde om stor interesse rundt en Sommerfest som allerede er nesten ferdig planlagt! Les mer
Biskopsrådet har sendt ut et hyrdebrev i forbindelse med den ekstraordinære generalkonferansen og debattene som den utløser. Les mer
Powered by Cornerstone