Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Velkommen til en åpen kursdag på Menighetsfakultetet!
Velkommen til en åpen kursdag på Menighetsfakultetet!

Velkommen til en åpen kursdag på Menighetsfakultetet!

2017-08-23
Onsdag 6. september inviterer Menighetsfakultetet til seminar med tema: Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken.

 

Tid: Onsdag 6. september kl 10.20-14.45 med lunsj kl 12.30, rom 409
Tema: Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken.


Pris: Kurset er gratis og inkluderer kaffe/frukt, lunsj kjøper du selv i kantinen eller tar med matpakke.
Det er ikke påmelding til kurset.


Kurset tilhører et fag som går på MF denne høsten, et fag som er obligatorisk for studenter som tar sikte på å bli prester i Metodistkirken. Vi har gleden av å ønske andre som er interessert velkommen til å delta kun på denne kursdagen uten å ta eksamen.


Forelesere på faget blir Marit Skartveit og Hilde Marie Movafagh


Marit Skartveit er offiser i Frelsesarmeen og kapellan i Halden fengsel, og jobber med en doktorgrad hvor hun sammenligner helliggjørelsen i metodistisk og ortodoks tradisjon.


Hilde Marie Ø. Movafagh er rektor ved Metodistkirkens Teologiske Seminar på Menighetsfakultetet, og jobber med en doktorgrad om forutgående nåde i metodistisk teologi idag.


Dersom du ønsker å lese noe av pensum har du pensumlista her:
LITTERATUR
•    Grande, P. B. (2009). Den ortodokse kirke (s. 19-179, 211-218). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
•    Halldorf, P. (2001). 21 kirkefedre: Historien om hvordan kristendommen ble utformet (s. 120-132). Oslo: Luther. Bibliotek
•    Kimbrough, S. (Red.) (2002). Orthodox and wesleyan spirituality (s. 25-32, 59-80, 81-99, 117-126, 129-156, 157-172, 189-201, 241-263, 265-285). Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press. Bibliotek
•    Lester, R. (Red.) (2005). Early methodist life and spirituality: A reader (s. 101-133, 189-224). Nashville: Kingswood Books. Bibliotek
•    Pseudo-Macarius, Andrén, O. & Rubenson, S. (2001). Makarios andliga homilier: Urval (s. 7-22, 55-82). Skellefteå: Artos. Bibliotek


Har du spørsmål kan du kontakte Hilde Marie Movafagh på hilde.m.movafaghATmf.no


Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen
Hilde Marie Movafagh

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Denne uken markeres Global uke i kirkene i Norge. Moderne slaveri er fokus i gjennom og ut over denne uken. Les mer
Første søndag i advent vil Metodistkirken i hele verden fokusere på de mange millionene av mennesker på flukt. Les mer
Aksjonen på Sommerfesten 2016 og i menigheten i Tistedal, samt flere enkeltgaver, bidro til strøm og belysning i barnelandsbyen Bishop Judith Craig Children’s Village. Les mer
Powered by Cornerstone