Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Mer enn 133.000 kroner til nødhjelp i Sierra Leone
Søndag 27. august ble det holdt en minnegudstjeneste for de som forsvant i ras- og flomkatastrofen i Freetown, Sierra Leone. Biskop Yambasu ledet prosesjonen og minnegudstjenesten som leder av kirkerådet i landet. Foto: Phileas Jusu, UMNS
Søndag 27. august ble det holdt en minnegudstjeneste for de som forsvant i ras- og flomkatastrofen i Freetown, Sierra Leone. Biskop Yambasu ledet prosesjonen og minnegudstjenesten som leder av kirkerådet i landet. Foto: Phileas Jusu, UMNS

Mer enn 133.000 kroner til nødhjelp i Sierra Leone

2017-08-31
- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone, sier biskop Yambasu.

Til Brobyggeren sier misjonssekretær Øyvind Aske:
- Vi er overveldet over resultatet av innsamlingen. Per i dag (torsdag 31. august) er det kommet inn i spontane gaver over Vips, SMS og bankinnskudd, samt offeret i gudstjenestene for ti dager siden, på over 133.000 kroner. Det er fortsatt noen menigheter som ikke har sendt inn pengene, men det håper vi er på vei nå. Vi har heller ikke stengt muligheten for å sende inn mer. Så det er fortsatt mulig at beløpet vil stige.
Selv om katastrofen nå er ute av nyhetsbildet, er nøden fortsatt stor i Freetown. De har nå gått fra redningsarbeid, over til nødhjelp og gjenoppbygging.
Størsteparten av midlene er allerede sendt, og resten vil bli ettersendt snarest. Dette for at midlene skal komme de nødstilte til hjelp så raskt som mulig.
Dette er en av våre første spontanaksjoner etter en katastrofe i et av våre samarbeidsland. Oppslutningen har vært fantastisk. Det er tydelig at samarbeidet vi har med Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe har slått røtter og dannet tros- og vennskapsbånd på tvers av kulturer og avstander. Vi er søsken og føler et ansvar for hverandre.
Biskop Yambasu og våre medarbeidere i Sierra Leone uttrykker stor takknemlighet for pengene som er kommet inn. De setter lokale hender i stand til å hjelpe så mye mer enn de er i stand til alene.
Jeg vil gjerne rette en dyptfølt takk til alle menighetene og hver giver som har bidratt til denne aksjonen. Dere har gitt en respons som har rørt oss alle dypt, avslutter Øyvind Aske.mail

I en mail til misjonsselskapet i forrige uke sa biskop Yambasu:

- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone. Metodistkirken i Norge  fortsetter å være en sann og trofast partner i tjenesten med Sierra Leone. Det er vi dypt takknemlige for. Vi vil bruke pengene fra dere til å hjelpe ofrene og dere vil formidle hvordan vi har brukt dem til dere.

 

 Du kan fortsatt gi dine gaver direkte via Vipps og SMS. Vipps ønsket beløp til 2248, merk med HJELP SL, eller send HJELP SL 200 til 2248 på SMS for å gi 200 kroner til våre søsken i Sierra Leone. Gaver kan også overføres til misjonens bankgiro nr 3000 13 88084, merket med HJELP SL.

Pengene blir sendt videre til Metodistkirken i Sierra Leone sitt nødhjelpsarbeid i sin helhet.

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Denne uken markeres Global uke i kirkene i Norge. Moderne slaveri er fokus i gjennom og ut over denne uken. Les mer
Første søndag i advent vil Metodistkirken i hele verden fokusere på de mange millionene av mennesker på flukt. Les mer
Aksjonen på Sommerfesten 2016 og i menigheten i Tistedal, samt flere enkeltgaver, bidro til strøm og belysning i barnelandsbyen Bishop Judith Craig Children’s Village. Les mer
Powered by Cornerstone