Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Metodistkirkens fredspris er utdelt
Pastor Kristen Brown overleverer beskjeden på vegne av World Methodist Council om tildelingen av fredsprisen 2017 til familien Nassar.
Pastor Kristen Brown overleverer beskjeden på vegne av World Methodist Council om tildelingen av fredsprisen 2017 til familien Nassar.

Metodistkirkens fredspris er utdelt

2017-12-14
World Methodist Council delte ut årets fredspris til to organisasjoner.

To organisasjoner har blitt tildelt WMC sin fredspris for 2017. Rådet ønsket å dele ut prisen til en organisasjon fra en metodistkirke og en organisasjon uten tilknytning til noen metodistkirke. Dette er en tid hvor verden trenger å høre om mennesker og organisasjoner som arbeider for fred.

Metodistkirkene i Italia (OPCEMI) ble valgt for deres arbeid for og med immigranter og flyktninger. Det er et arbeid som har foregått siden 1989. Denne lille kirken, som er en del av «Union of Methodists and Waldensians in Italy, har vist stort mot i møtet med krisen som har oppstått gjennom flommen av flyktninger og migranter til Europa. Når andre sa at

Metodistkirkens fredspris er utdelt

problemene var uløslige, var OPCEMI sin holdning at de ikke hadde noe valg, de kunne ikke sitte og se på det som hendte. Et trygt og vennlig rom ble skapt i det de kalte kulturhuset i Scici på Secilia. Her har de åpnet dørene for flyktninger og migranter fra Syria, Irak, Midt-Østen og fra Afrika. Arbeidet har gått over tiår og har ønsket velkommen mennesker med katolsk, protestantisk og muslimsk tro. Deres medvirkning i Mediterrean Hope har vært sammenhengende og fortsatt gjennom den store økningen i de siste årene. OPCEMI arbeider også med å støtte kostnadene ved de såkalte humanitære korridorene som arbeider for å bringe migranter og flyktninger videre nord i Europa.

Mer informasjon om OPCEMI og deres prosjekter kan bli funnet på nett: www.Metodisti.it og www.mediterraneanhope.com.

Familien Nassar ble hedret for sitt arbeid med aksjonen «Tent of Nations» som de er vertskap for på sin farm sydvest for Betlehem i et svært omstridt område, som palestinere mener er deres, men som er kontrollert av Israel. Familien har blitt værende på sin eiendom og deler sin historie om fred med gjester fra hele verden. Familien nektes å bruke eiendommen til landbruk og er nektet tilgang til elektrisitet, drikkevann og kloakkavløp. De nektes også å oppføre nye permanente bygninger. Familien har omgått forbudene med oppfinnsomhet og varige løsninger.
Hver sommer deltar barn fra lokale landsbyer med både kristen og muslimsk tro på en barneleir på farmen. Den skal gi barna noen dager vekk fra politikken og styrke barna med selvtillitt så de kan bli en del av en bedre fremtid for palestina. Familien hr også opprettet «the Bent Al-Reef Women’s Centre» for å styrke kvinnene gjennom kurs i engelsk, data, kunst og andre fag. Gjennom kursene oppmuntres kvinnene til å ta del i utviklingen av samfunnet sitt. Hvert år reiser hundrevis av frivillige til farmen for å leve sammen med familien og samfunnet, og arbeide sammen på farmen, og delta og lede kurs.
Da de fikk høre om prisen sa Daoud nassar: « Det var et spesielt øyeblikk for oss alle da vi fikk høre om fredsprisen, og at den ble tildelt vår familie. Vi er beæret over å få motta prisen. Vi vil fortsette vårt arbeid for rettferdighet gjennom tro, kjærlighet og håp, i visshet om at vi ikke står alene. Vi vil også fortsette å kultivere farmen og plante flere frø for en bedre og fredelig fremtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell


Du kan lese mer om familien Nassar på www.tentofnations.org.

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Seminar og panelsamtale i Centralkirken tirsdag 6. februar kl. 19.00. Les mer
Etter et lukket møte i hovedstyret i går mandag 8. januar, har styret sendt ut følgende melding: Les mer
Powered by Cornerstone