Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Vurderer nytt kirkesenter
FORNYELSE: På hjørne mellom Allégaten og Brogaten ligger Metodistkirken i Flekkefjord. Menighetsmøtet sa nylig ja til å starte reguleringsarbeid for et eventuelt nytt kirkesenter på tomten.
FORNYELSE: På hjørne mellom Allégaten og Brogaten ligger Metodistkirken i Flekkefjord. Menighetsmøtet sa nylig ja til å starte reguleringsarbeid for et eventuelt nytt kirkesenter på tomten.

Vurderer nytt kirkesenter

2018-01-15

Metodistkirken i Flekkefjord har behov for bygningsmessig fornyelse. På et menighetsmøte etter søndagens gudstjeneste kom det frem at det er behov for en oppgradering av tak på menighetslokale og prestebolig / vaktmesterbolig. Dette vil kunne beløpe seg til 800.000 kroner.

Et flertall i menighetsmøtet gikk inn for å anbefale at menighetsrådet igangsetter arbeid med en reguleringsplan og en kontakt med nærmeste nabo i Brogaten for å se på mulighetene for et eventuelt nytt kirkesenter innenfor tomtegrensene for dagens prestebolig, kirkebygg og eventuelt nabobygget mot Flekkefjord Sparebank.

Hanne Risvold og Erling Aagesen ble valgt som en arbeidsgruppe for arbeidet med å igangsette reguleringsplan.

 

Powered by Cornerstone