Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Kommisjonen for «A Way Forward» fremlegger to modeller for fremtidens kirke
Kommisjonen for «A Way Forward» fremlegger to modeller for fremtidens kirke

Kommisjonen for «A Way Forward» fremlegger to modeller for fremtidens kirke

2018-03-01

DALLAS –  Hva er Kristi vei fremover for misjon og tjeneste i den verdensomspennende United Methodist Church? Det spørsmålet har biskopene i United Methodist Church fundert over på sitt møte i Dallas, USA, denne uken. Her mottok de en oppdatert rapport fra kommisjonen «A Way Forward».

I rapporten som ble fremlagt for biskopsrådet delte kommisjonen to mulige modeller med biskopene. Modellene bærer med seg mange av de verdiene og prinsippene fra de tre modellene som ble presenterte ved biskopsrådet i november 2017.

“De to modeller som er skissert tar høyde for de verdier, bekymringer og den respons som vi har mottatt siden vi avla vår rapport til biskopsrådet i november. De to modeller gir mulighet for enhet, kontekstualisering og misjon,” sa biskop Ken Carter, en av kommisjonens ordstyrere.

Biskopene ga respons men stemte ikke over de to reviderte modellene. I stedet ba de kommisjonen om fortsatt å arbeide på forberedelsen av en endelig rapport, som skal presenteres for biskopene ved deres møde i april/mai 2018.

Kort om de skisserte modellene:

Her er en oppsummering av de to modeller, som fortsatt er i vurdering. Detaljene kan endres avhengig av kommisjonens arbeide ved deres neste møte.

Én kirke modellen
Én kirke modellen gir menigheter en mulighet for å maksimere tilstedeværelsen av vitnesbyrdet til the United Methodist Church så mange steder i verden som mulig. Én kirke modellen legger opp til “gavmild enhet”, som gir konferanser, menigheter og prester fleksibilitet til å nå sin misjonale kontekst i relasjon til menneskets seksualitet uten å endre ved The United Methodist Churchs konneksjonale natur.

(Konneksjonalisme er forståelsen av at kirken er én kirke, som henger sammen gjennom konferanser som fungerer som kirkens generalforsamling fra den enkelte menighet til verdensplan)

Flere grener: Én kirke modellen

Denne modell er basert på en kjerne av enhet, som inneholder kirkens lære og tjenester og et biskopsråd, men den gir også forskjellige grener, som har klart definerende verdier så som gjensidig forpliktelse, kontekstualisering og lover. De fem jurisdiksjoner i USA vil bli erstattes av tre konneksjonale konferanser som hver dekker hele landet. De tre konferanser skapes ut fra teologi og forståelsen av LGBTQ-spørsmålet (.feks. en progressiv, kontekstuell og tradisjonell gren). Årskonferanser vil skulle bestemme hvilken konneksjonell konferanse de vil affilieres med. Kun lokale menigheter, som ønsker å tilslutte sig en annen gren enn den deres årskonferanse har valgt, vil skulle stemme om tilslutningsforhold.

Ved møtet denne uken i Dallas mottok biskopene også rapporter om hvilken innvirkning begge modeller vil ha på pensjoner, på verdenskirken, på sentralkonferansene samt hvilke økonomiske konsekvenser modellene vil kunne få.

Biskopsrådets formann biskop Bruce Ough noterte seg at prosessen om å søke en vei frem er grunnlagt på tre store verdisett:

-    En fornyet oppmerksomhet på vår offentlige tjeneste for å skape disipler av Jesus Kristus for å forandre verden, særlig for de som ennå ikke er en del av kirken.
-    Et fokus på kontekstualisering i en global kirke og vårt fortsatte kall til å lære av hverandre og å lytte til hverandre.
-    Fortsatt arbeide med tradisjonelle, kontekstuelle og progressive verdier som er tilstede i de to modeller; én som fjerner språket om menneskets seksualitet og en annen, som differenserer mellom verdiene som ulike grener i én kirke.

Ved møtets avslutning kondolerte biskopsrådet familien til den nylig avdøde pastor Dr. Billy Graham, en kjent amerikansk evangelist.

Biskopsrådet begynte sitt møte med gudstjeneste og formannens preken/rapport søndag ettermiddag og ble avsluttet 28. februar med et kjærlighetsmåltid.

Kommisjonen for «A Way Forward» møtes i Los Angeles om noen få uker og gir sin endelige rapport til biskopsrådet ved deres møte i april/mai i Chicago.

 

Vil du se bilder fra biskopsrådet kan du gjøre det på facebook.com/pg/umcbishops/photos/.

 

Oversatt til dansk av Anne Thompson, kommunikasjonsmedarbeider i Metodistkirken i Danmark.

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
– Vann er selve livet, sier Innocent Nigindu. Han flyktet med familien fra en blodig konflikt i Kongo. Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren der han endte opp. Les mer
Bli med og bidra til at vi får best mulig ledelse av kirken vår! Fristen er 1. april 2018. Les mer
Powered by Cornerstone