Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Pastor Trygve Anker Hanssen er død
Pastor Trygve Anker Hanssen er død

Pastor Trygve Anker Hanssen er død

2013-04-30
Vi har mottatt budskap om at pastor Hanssen døde lørdag 27. april, 83 år gammel.

 

Melding om dødsfall


Det er med sorg dere meddeles budskapet at


pastor Trygve Anker Hanssen


døde lørdag 27. april, 83 år gammel.


Begravelsen finner sted fra Mysen kirke,
fredag 10. mai kl. 12.30.


Etter gravferden blir det minnesamvær i
metodistkirken på Mysen.


Vi ber om trøst og styrke for familien.


Med hilsen
METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR


Øyvind Helliesen   Steinar Hjerpseth   Svein J. Veland    Gunnar Bradley
tilsynsmann          tilsynsmann           tilsynsmann          adm. leder

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Powered by Cornerstone