Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Ressurser>Skjemaer>Medlemsregistrering MBU lokallag :)

Medlemsregistrering MBU lokallag :)

2015-09-26

Det er klart for ny medlemsregistrering. Og for deg som har gjort dette før, så vil du etterhvert som du leser deg gjennom skjemaene, merke deg at det er blitt gjort et par småendringer. For deg som ikke har gjort dette tidligere, håper vi at rettledningen er grei og oversiktlig slik at det går greit å fylle ut skjemaene.

Utfylte skjemaer skal leveres inn til BUR-leder/kontakt for så å sendes samlet, sammen med svarskjemaet som BUR – leder/kontakt fyller ut og signerer, til MBU kontoret. 

Skjemaene må være sendt innen 01. februar 2017. Speidergruppene sender som vanlig inn til Norges Speiderforbunds medlemssystem innen 31.mars 2017.

 

Nytt fra i år, som dere kan se, er at det søkes om frifondstøtte sammen med medlemsregistreringen. Dermed tar vi med litt informasjon om dette her også, i tillegg til at det står under frifondfanen på nettsiden.

 

For dere som skal ha driftsstøtte, holder det at dere bare setter et kryss på dette i årsrapporten. Trenger ikke sende søknad på dette. NB: For speidergruppene ligger der vedlagt et eget ark for dere som skal ha driftstøtte da det pr nå ikke er et eget punkt for frifond i årsrapportene.

Dere som søker om prosjektstøtte må sende inn søknadsskjema på dette, som vanlig. Og da kan det søkes om inntil to prosjekter, men da må det ene være til Sprell-Levende.

Frist for å levere prosjektsøknad og driftsøkand er også 01. februar, samme frist som medlemslistene. Speiderne leverer i utgangen av mars sammen med kopi av årsrapporten som sendes NSF. Søknad om oppstartsmiddler sendes innen 15 september 2017. Skjema på dette sendes til lokallagene i august. 


Pr. 2017 blir frifondsprosessen gjort på samme måte som årets modell, der driftsstøtte fordeles etter antall tellende medlemmer året før (altså 2016). Prosjektstøtte utgjør 10% av frifondsmidlene, og man kan søke om inntil 2 prosjekter, gitt at det ene er til Sprell- Levende opplegg. P.S. Det er mulig å bruke deler av driftsmidlene til gjennomføring av prosjekt.

Viktig at dere leser nøye gjennom retningslinjene for frifond 2017.

 

Vedlagt finner dere skjemaene som skal fylles ut. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med MBU-kontoret.

Relaterte dokumenter
Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Etter et lukket møte i hovedstyret i går mandag 8. januar, har styret sendt ut følgende melding: Les mer
Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge inviterer til en konferanse om religion, religiøse forsamlinger og religiøse lederes rolle i integreringsarbeid. Les mer
Powered by Cornerstone