Forsiden>Tråante 2017 og metodister med forskning

Tråante 2017 og metodister med forskning

Tråante 2017 og metodister med forskningI forbindelse med den storslagne feiringen av jubileet for samenes første landsmøte i 1917, har Metodistkirken i Trondheim fått en selvskreven plass. Den gamle kirken var arenaen hvor diskusjonen og samtalene fant sted. En av de som gjorde en betydningsfull innsats for å hente frem faktakunnskap om det som foregikk for hundre år siden, er professor Peder Borgen. I den forbindelse vil vi nevne boken som kom i 1997: Samenes første landsmøte 6. – 9. februar 1917. Boken finnes i skannet form på Nasjonalbiblioteket.

En annen metodist bør også nevnes i denne sammenhengen. Tore Meistad forsket en god del på nord-norsk religiøsitet og kommenterer bl. a. samisk religiøsitet i artikkelen I min fars hus er det mange rom (Nord-norsk kulturhistorie bnd 2.)

Powered by Cornerstone