Forsiden>Hva foregikk egentlig i Sarpsborg i 1856?

Hva foregikk egentlig i Sarpsborg i 1856?

Hva foregikk egentlig i Sarpsborg i 1856?Rekkefølgen av hendelsene i Sarpsborg da den første menigheten innen Metoidstkirken ble dannet, er ganske interessant. I virkeligheten var det ikke bare en menighet som ble til, men også et helt kirkesamfunn som så stod frem i en norsk sammenheng disse høstdagene. Men hva foregikk egentlig? Er den historiske fremstillingen som til nå har vært trykt, den virkelige?

I april 1926 gav pastor Johan Thorkildsen ut en bok om  Den norske Metodistkirkes historie. Den er fotsatt en gullgruve i forhold til fakta om kirkens første tid i Norge, men kan vi stole på det som sies der? Et avsnitt må inneholde en feil. De datoene som angis, følger ikke hverandre i den rekkefølge som teksten sier at hovedpersonene handlet. Som om dette ikke er nok, blir den samme fremstillingen gitt uten problematisering av herrene Eilert Bernhardt og Aage Hardy i jubileumsskriftet for kirken i 1956. Deres språkdrakt ligger nærmest opp til vår egen og her er det ikke tvil om hvordan fremstillingen må forstås:

Da pastor O. P. Petersen hadde fått meddelelsen fra departementet, ga ha pastor Willerup, som da var i Fredrikstad [min komm: Thorkildsens tekst tyder på at han var i Halden], beskjed om dette, og tiden for organisering av den første metodistkmenighet i landet ble som nevnt fastsatt til den 11. september. Menigheten ble organisert med 43 medlemmer og først i ministerialboken står Paul Johannessen og hustru Dorthea. Dagen ble en stor høytidsdag med "bøn, præken og den hellige dadvers utdeling".

Problemet med denne fremstillingen er at det sies at dannelsen av menigheten i Sarpsborg skjer etter at godkjennelsen fra departementet foreligger. Alle mine kilder er entydige i at menigheten ble dannet 11. september 1856. Men det er like tydelig at departementets godkjennelse først forelå 16. oktober 1856. (Bernhardt/HArdy sier 1865). 

Departementets skrivelse sier da heller ikke noe om at det gis tillatelse til å danne menighet. Den tillatelsen forelå i og med dissenterloven av 1845. Departementet slår da også fast to forholdi sitt skriv:

  1. det har skjedd en hendelse basert på loven av 1845. De personene som har dannet en ny menighet, har meldt seg ut av Statskirken. De har altså lovlig grunn til å melde seg inn i en metodistmenighet. Konklusjon-Menighetsdannelsen er gyldig.
  2. O. P. Petersen og Chr. Willerup godkjennes som forstandere.

Den riktige fremstillingen av høsten 1856 skulle derfor ha vært at det ble grunnlagt en menighet i Sarpsborg i september 1856. Myundighetene gir sin godkjennelse til at det hele har foregått på riktig måte og gokjenner forstandere. Nye menigheter blir deretter grunnlagt basert på samme fremgangsmåte.

Thor Bernhard Tobiassen

Powered by Cornerstone