Forsiden>Personer>Biskoper>Thomas Asbury Morris (1794 - 1874)

Thomas Asbury Morris (1794 - 1874)

Thomas Asbury Morris (1794 - 1874) Morris ble født i West Virginia og vokste opp i en baptisfamilie. I ungdomstiden ble den kristne troen noe mer distansert. Vinteren 1811-1812 ble USA rammet av noen av de sterkeste jordskjelv som har blitt utløst i landet. Og under ett av disse opplevde Morris at dette også rammet ham eksistensielt. Samtidig med dette brøt det ut en metodistvekkelse i området han oppholdt seg i, og han søkte til menigheten der. Det ble imidlertid ingen plutselig omvendelse, men over en lengre periode ble han etter hvert dradd inn i ulike lederposisjoner. 

Som biskop var han atypisk i forhold til sin samtid. Mange av kollegaene hans ble oppfattet som autoritære og befalende. De ble sett på med mer frykt enn respekt, mens han opptrådte langt mer tilbakeholden i ordbruk. Gjerningene hadde høyere verdi enn ordene. Han hadde ingen lang formell utdannelse, men maktet å preke på en måte som hadde en stringent logikk og et tydelig budskap. Opptreden i prekestolen var nesten samtalende. 

Morris ble valgt til biskop i 1836 og han fulgte etter biskop Waugh  som leder da denne døde i 1858. Han besøkte aldri Norge, men var den som sendte bl. a. pastor Stensen til Norge. Stensen ble en av pionerene blant prestene her i landet.

 

Tilbake til liste over biskoper

Powered by Cornerstone