Forsiden>Personer>Biskoper>William Burt (1852 - 1936)

William Burt (1852 - 1936)

William Burt (1852 - 1936) William Burt ble født i Padstow, Cornwall, England, 23. oktober 1852. Familien emigrerte til USA og William ble uteksaminert ved Wesleyan University, in Middletown, Connecticut, i 1879, og Drew Theological School in Madison, New Jersey, i 1881. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Wesleyan, og Syracuse Universiter og ved Dickinson og Allegheny Colleges.Han tjenestegjorde som prest fra 1881 i Brooklyn før han ble overført til den italienske årskonferansen i 1886. I 1888 flyttet han til Firenze og ble der han grunnla en teologisk skole og ble superintendent i den italienske Misjon. Han kom så til Roma i 1890 og bidro til reising av flere bygninger for ulike formål. I 1904 ble han valgt til biskop og utpekt til å betjene Europa fra Zürich. Han overtok etter biskop Vincent og organiserte konferanser i Frankrike, Østerrike-Ungarn og Russland som misjonskonferanser. Danmark og Finland fikk sin egen årskonferanse. Under hans ledelse ble Europa egen Sentralkonferanse i 1910.

Burt bar Den biskopelige metodistkirke i USA sin utsending ved den britiske og irske Wesleyanske konferanse. Han dro også til Afrika og i 1917 besøkte han Asia. I 1919 fikk han i oppdrag av kirken å studere virkningene første verdenskrig hadde på metodistkirkene i Europa. Biskop Burt var høyt aktet og skrev flere bøker og fikk Disciplinen oversatt til italiensk. Han ble slått til ridder av kong Victor Emmanuel II  av Italia i 1903 og gikk audiens hos kongene både i Danmark, Norge og Sverige og dronnningene av Italia, Bulgaria. Han besøkte også den tyske keiseren og sjahen av Persia. 

Biskop Burt dro tilbake til USA i 1912 og overtok biskopsansvaret i New York areaen. Han ble pensjonert i 1924 og døde i 1936. 

Powered by Cornerstone