Forsiden>Personer>Biskoper>John Louis Nuelsen (1867 – 1946)

John Louis Nuelsen (1867 – 1946)

John Louis Nuelsen (1867 – 1946) 

John Louis Nuelsen (January 19, 1867 – 1946) var prest i Den biskoppelige methodistkirke og i Metodistkirken i USA. Han var også professor ved college og presteseminar og underviste i teologi. Han ble valgt til tysø-amerikans biskop i 1908. Han ble født i Sveits. Faren var også metodistprest og gjorde en betydelig innsats for kirken i Europa. John flyttet ganske mye, men fikk deler av oppveksten i Tyskland og Sveits. I 1890  ble han professor ved St. Paul's College i St. Paul Park, Minnesot.,I 1894 ble han professor ved Central Wesleyan College,. Her var han til 1899. Deretter ble han professor i eksegese ved German Wallace College, Berea, Ohio. Her var han til han ble valgt til biskop i 1908. Den tyske kirken i USA presset på for å få en representant i Biskopsrådet. Men det første biskopsområdet han fikk, var et ordinært metodistområde i Nebraska. Her var han til 1912. Deretter fikk han ansvar for Europa med hovedsete i Zürich. Han ble knyttet til dette området helt fram til 1940 og besøkte årskonferansene i hele området. I 1920 ble området delt i tre med biskopssete i Stockholm, Paris og Zürich.

 

Powered by Cornerstone