Forsiden>Personer>Biskoper>Edgar Blake (l869-1943)

Edgar Blake (l869-1943)

Edgar Blake (l869-1943) Han ble født I 1869 I Gorham, Maine. Han tok eksamen ved the Boston School of Theology in 1898 og betjente fler menigheter i årene som fulgte. Han hadde gode kunnskaper om John Wesley og snakket alltid om Mr. Wesley. Han la vekt på den sosiale siden av evangeliet og kjempet for dem som hadde vanskeligheter under depresjonen i mellomkrigstiden. Mange konservative oppfattet ham som en radikaler. En del dro også til konferansene med sterke motforestillinger om ham, men ble avvepnet av den lille, stillfarende mannen som snakket om hvordan kjærlighet i dagliglivet kunne gi mennesker et møte med «gatens» Gud. Han ble valgt til biskop i 1920 for å tjenestegjøre i Europa i det franske biskopsområdet.

Da biskop Bast ble anklaget for uredelighet i økonomiske forhold, fikk han et tilsynsansvar for den Nord-Europeiske Sentralkonferansen og besøkte den norske årskonferansen i 1925 og 1927. Biskop Blake døde i 1943.

Powered by Cornerstone