Forsiden>Personer>Biskoper>Friedrich Wunderlich (1896-1990)

Friedrich Wunderlich (1896-1990)

Friedrich Wunderlich (1896-1990)  hørte til en gammel metodistfamilie. Han studerte filologi og psykologi i Leipzig før han tok fatt på teologi og filosofi studier. Han var interessert i barne- og ungdomsarbeid, særlig søndagsskolearbeidet.

I 1939 ble han kalt til å undervise i Det nye testament ved Metodistkirkens seminar I Frankfurt. Under 2. Verdenskrig ble han innkalt til Wehrmacht, men fikk humanitære oppgaver der han kunne bruke sine erfaringer fra første verdenskrig.  Da hank om tilbake til Seminaret I 1948, bleh an utpekt til å ta over som direktør. Wunderlich tok del i stiftelsesmøtet der Rådet for kristne kirker ble dannet. I 1953 ble han valgt til biskop i Metodistkirken.

I hans tjenestetid ble der Evangelical United Brethren Church og der Methodistenkirche forent i 1968.

Da Odd Hagen døde I 1970, besøkte han det nore-europeiske biskopsområdet og ledet årskonferansene der.

 

Powered by Cornerstone