Forsiden>Personer>Biskoper>Øystein Olsen (1944-)

Øystein Olsen (1944-)

Øystein Olsen (1944-) ble født i Narvik i 1944 og ble utdannet til prest i Gøteborg. Han ble ordinert til diakon og eldste av biskop Ole E. Borgen. Han har betjent følgende menigheter: Egersund, Bergen Central (ungdomspastor), sykehusprest på Betanien i Bergen, Halden, Skien, Kjølberg og Oslo Immanuel. I tillegg har han hatt pastoralt ansvar for Strömstad i Sverige. Etter å ha betjent flere menigheter i Norge, ble han i 2001 valgt til biskop for Nord-Europa. Han ble valgt for en periode på 8 år og i 2009 da han ble pensjonert. Han har hatt flere tillitsverv innen kirken både nasjonalt og internasjonalt og deltatt i samarbeidsorgan mellom United Methodist Church i Europa og de britiske metodistkirkene. 

 

Powered by Cornerstone