Forsiden>Personer>Biskoper>Matthew Simpson (1811-1884)

Matthew Simpson (1811-1884)

Matthew Simpson (1811-1884)Matthew Simpson ble født 20. juni 1811 i Cadiz, Ohio, men faren hadde innvandret fra Irland. Han ble døpt av biskop Francis Asbury og vokste opp med nær kontakt til Camp Meeting. Han ble omvendt i 1829 og begynte på en akademisk løpebane der han også studerte medisin og begynte legepraksis i 1833. Samme år ble han tatt opp på prøve i Årskonferansen i Pittsburgh før han ble ordinert i 1835. Allerede i 1838 fikk han et professorat i naturvitenskap. I 1852 ble han valgt til biskop og dro på flere reiser utenlands. I 1857 besøkte han blant annet Norge og menighetene i Halden og Sarpsborg. Det var stilt store forventninger til besøket, men biskopen lot O. P. Petersen og J. P. Larsen holde hovedtalene og kom selv bare med korte hilsener. Han kom imidlertid tilbake og overvar misjonærmøtene i 1870 (Horten) og i1875 (Oslo). Det siste var året før den første årskonferansen ble organisert i Norge.

Etter borgerkrigen mellom nord- og sørstanene støttet han de frigitte slavene og deres krav overfor de hvite landeierne i sør. Han var blant dem som krevde full tilslutning til endringene og ville ikke inngå noen kompromisser. Han ble derfor kalt «The High Priest of the Radical Republicans».

Powered by Cornerstone