Forsiden>Personer>Biskoper>Calvin Kingsley (1812-1870)

Calvin Kingsley (1812-1870)

Calvin Kingsley (1812-1870)Biskop Kingsley ble født i 1812 i Annsville, Oneida, New York. Han ble omvendt da han var 18 og sluttet seg til den Biskoppelige Metodistkirke. Foreldrene hadde ingen kirkelig tilknyting, men ble også medlemmer av kirken på grunn av hans vitnesbyrd. Etter ordinasjonen til prest virket han i perioder som menighetsprest. Imidlertid hadde han små avbrekk der han hadde et professorat i matematikk. På den tiden han ble valgt til biskop (1864), var han redaktør i Årskonferansens blad. 

I perioden 1869 - 70 la han ut på en jordomseiling og besøkte flere land både i Asia og Europa. Han kom også til både Danmark, Sverige og Norge og møtte de norske prestene i Sarpsborg i juli.

I følge Johan Thorkildsens bok "Den norske metodistkirkes historie", var det Kingsley som fikk kirkens myndigheter i USA til å beslutte at de tre nordiske land skulle ha hver sin superintendent og ikke en for hele området som det hadde vært til nå. Kingsley fikk i 1867 ansvar for det tre nordiske land og kan med bakgrunn i det ha tatt beslutningen. Ordningen blir imidlertid ikke satt ut i livet før i 1869 som er samme år som biskopen kom på besøk. Det er derfor sannsynlig at det er Dr. Durbins rapport fra sin reise i 1867 som ligger til grunn. 

Biskopen døde under oppholdet i "Det hellige land" i 1870.

Powered by Cornerstone