Forsiden>Personer>Biskoper>Thomas Bowman (1817-1914)

Thomas Bowman (1817-1914)

Thomas Bowman (1817-1914)ble født 15. juli 1817 i Berwick, Pennsylvania. Han ble medlem av Årskonferansen i Baltimore i 1839 og ble ordinert av biskop Waugh som også skulle komme til å besøke Norge før man fikk egen Årskonferanse her. Han underviste på en skole i tre år føre han grunnla Dickonson Seminary i Williamsport. Han var knyttet til flere undervisningsinstitusjoner før han i 1872 ble valgt til biskop. I et års tid var han dessuten knyttet til Senatet i Washington som prest. 

Som biskop dro han på utenlandsreiser og besøkte flere verdensdeler. Han var innom alle årskonferansene i Europa, India, Japan og Mexico i tillegg til de som fantes i USA.

Han ledet konferansen i Norge i 1878 da den ble holdt i Kristiania for annen gang. Det var et vanskelig år. En predikant sluttet og gikk over i annet evangelisk arbeide, mens tre stykker ble pensjonert. En ble utelukket, og det var vanskelig å finne predikanter til alle tjenestestedene.

Bowman ble en gammel mann og døde i 1914.

 

Powered by Cornerstone