Forsiden>Personer>Biskoper>Stephen Mason Merrill (1825-1905)

Stephen Mason Merrill (1825-1905)

Stephen Mason Merrill (1825-1905) ble født i Ohio i 1825 og ble prest i Årskonferansen i Ohio. Sammen med en del andre ble han valgt til biskop i 1872 og i sitt virke ble han kjent som en grundig kjenner av Metodistkirkens lover. 

I 1880 besøkte han Norge og ledet Årskonferansen i Drammen. Under denne konferansen avsluttet Martin Hansen sin periode som leder (superintendent) av Metodistkirken i Norge for å dra til USA. Samtidig kom J. H. Johnsen fra USA for å overta ledelsen.

Biskop Wiley døde i 1905.

 

Powered by Cornerstone