Forsiden>Personer>Biskoper>Jesse Truesdell Peck (1811-1883)

Jesse Truesdell Peck (1811-1883)

Jesse Truesdell Peck (1811-1883)ble født 4. april 1811 i Middlefield Center, New York. Slekten kom fra England til Amerika på 1600-tallet. Faren var metodist og klasseleder. Alle sønnene hans ble prester i Metodistkirken. Jesse ble omvendt i 16-årsalderen og begynte nesten umiddelbart å holde prekener. Han begynte som reisepredikant i 1832 og senere betjente han flere menigheter og var også presiderende eldste som tilsynsmennene ble kalt den gangen. I 1848 ble han President of Dickinson College i Carlisle, Pennsylvania, men var svært upopulær blant studentene. Han hadde heller ikke hell med seg i arbeidet med å skaffe midler til institusjonen og måtte trekke seg i 1852. 

Til tross for disse vanskelighetene kom han til å bety mye for etableringen av Syracuse University der han var den første styreformann. Man bygde opp Universitetet med syv bygninger som hver skulle være knyttet til én akademisk disiplin.

Som biskop kom Peck til Norge i 1881 og ledet konferansen i Fredrikstad. Her feiret man 25-års jubileet for kirken i Norge, mens man så med uro på at så mange fra Norge reiste til USA.

Biskop Peck døde i mai 1883, bare to år etter at han hadde besøkt Norge.

Powered by Cornerstone