Forsiden>Personer>Biskoper>Henry White Warren ( 1831-1912)

Henry White Warren ( 1831-1912)

Henry White Warren ( 1831-1912)var født i Wiliamsburg, Mass. i 1831 og tok eksamen ved Wesleyan University, Conn. i 1853. Deretter underviste han i eldre språk ved Wesleyan Academy, Mass. i 2 år før han ble menighetspastor. Etter 12 års eksteskap døde hans første kone i 1867 og han giftet seg på ny i 1883. Da hadde han vært biskop i 3 år.

Warren kom til Norge og ledet konferansen i Skien i 1890 og året etter i da den ble holdt i Bergen Første. Dette var første året etter at det hadde blitt etablert to menigheter i byen.

Powered by Cornerstone