Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Metodistkirken venter på Det juridiske råd

Metodistkirken venter på Det juridiske råd

I dagene 23. til 26. april er Det juridiske råd samlet i USA for å vurdere vedtakene i den ekstraordinære generalkonferansen.

Dagsorden for Det juridiske råds møte er kort men av stor betydning for Metodistkirken som står ved et kritisk veiskille. Etter vedtaket om å innføre den modifiserte Traditionalist Plan ved den ekstraordinære generalkonferansen, har diskusjonen om kirkens fremtid nådd nye høyder. Du kan lese mer om hva vedtakene betyr her.

Etter vedtaket fremmet prest Timothy Bruster fra Central Texas Conference et forslag om å be Det juridiske råd om en vurdering av vedtaket og dets gyldighet i forhold til konstitusjonen i Kirkeordningen. Et slikt forslag krever 20% støtte for å bli vedtatt. Det fikk et rent flertall 405-395.

Den andre saken som skal behandles er en forespørsel fra biskopsrådet om en lignende avklaring på den vedtatte Petition 90066. Denne omhandler en av "exit-planen", dvs ordninger for konferanser og menigheter som øker å forlate kirken.

I sin innstilling til Det juridiske råd skriver Bruster at "Traditionalist Plan" må vurderes som et samlet hele, slik "Plan UMC" ble vurdert i 2012 i Decision 1210. Planen ble vedtatt av generalkonferansen i 2012 og ville ha restrukturert hele den sentrale ledelsen og rådene i UMC. Her ble deler av vedtaket kjent i strid med konstitusjonen og vedtaket som helhet ble avvist.

Bruster hevder også at språket i Kirkeordningen som nevner “the LGBTQ+ community” spesifikt, er i strid med konstitusjonen og er i strid med John Wesley sin regel “do no harm.”

I løpet av den ekstraordinære generalkonferansen behandlet Det juridiske råd 17 saker. I sine svar i Decision 1377, fant rådet ni forslag og en setning i et annet forslag i strid med konstitusjonen. Innholdet dreide seg om en rekke saker, blant annet muligheten til å straffe biskoper, eksaminering av kandidater til den ordinerte tjeneste og "exit-planer".

Du kan lese en lenger omtale med kommentarer her.

 

Nytt fra Molde og Metodistkirken
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på. Les mer
Ti dager i bønn
10.05.2019
Nasjonalfest
10.05.2019
Gjennom en strøm av gaver og stor innsats på misjonskontoret, er 1 million kroner sendt til nødhjelp og gjenoppbygning i Zimbabwe. Les mer
Powered by Cornerstone