Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Fra kabinettet om situasjonen i Metodistkirken

Fra kabinettet om situasjonen i Metodistkirken

Denne meldingen ble lagt ut i en kommentar på Facebooksiden til kirken i dag:

 

I tiden etter Generalkonferansen 2019 har samtalen omkring konsekvenser og mulige utfall av konferansens beslutninger vært omfattende. Som Kabinett følger vi utviklingen tett og er bevisst de ulike synspunktene. I Menighetskonferanser og andre menighetsbesøk har vi både gitt informasjon om situasjonen og invitert til tilbakemeldinger. Nå har også Juridisk Råd sagt sitt om vedtakene som ble gjort på Generalkonferansen. Rådet har som forventet bekreftet sine tidligere avgjørelser. Det nye er at en paragraf som gir mulighet for at en menighet kan forlate kirken, etter endringer på Generalkonferansen, er kommet i overensstemmelse med konstitusjonen. Dette krever dog både en beslutning i menigheten og en 2/3 majoritetsbeslutning i Årskonferansen.

Det er åpenbart for alle at Metodistkirken (The United Methodist Church) vil gjennomgå store endringer de nærmeste årene. Nå er det tre scenarier som synes mest aktuelle: For det første at kirkens ledere og representanter for de ulike fraksjonene blir enige om en fredelig «deling» av Metodistkirken. Dette er en løsning som ikke er så langt unna den såkalte Connectional Plan som forelå til Generalkonferansen. I disse dager pågår det intense samtaler for å få til en slik løsning, som best kan karakteriseres som en «føderasjonsplan». For det andre kan det hende at de som ønsker å åpne kirken for to syn forblir i kirken og fortsetter å kjempe for endringer. Mange opplever at dette er sitt foretrukne alternativ og vil ganske enkelt ikke oppgi The United Methodist Church. Dette kan føre til at tradisjonalister i stedet forlater kirken. For det tredje kan det hende at årskonferanser og menigheter begynner å forlate kirken og at vi dermed får en sakte oppsmuldring av kirken.

Ingen av oss vet i dag hvordan situasjonen er om ett eller fem år. At alle som ønsker det vil kunne forbli metodister, er ganske åpenbart, om enn ikke nødvendigvis i The United Methodist Church. I det kommende 1½ år vil det foregå rundebordsamtaler i hele biskopsområdet med henblikk på å oppnå en så høy grad av enhet og så stor misjonal virkning som mulig. Ønsket er at rundebordsamtalene skal munne ut i et konsensusforslag, som kan vedtas i vår Sentralkonferanse i 2021. Hovedstyret har fått i oppgave å utpeke de åtte norske deltakerne i rundebordsamtalen.

På Årskonferansen i juni skal vi ta en foreløpig stilling til veien videre. Vi vil understreke at ingenting trer i kraft før 15. mai 2021 og at vi derfor ikke skal treffe noen endelige beslutninger i år. Det vi skal gjøre er å fatte vedtak som kan hjelpe kirken i Norge til å navigere i dette landskapet. Alle erkjenner at situasjonen vi er i, er krevende. Derfor må vi gi hverandre rom og holde ulike veier videre åpne. Vi håper og tror det vil være mulig å få et solid flertall for en vei videre for kirken.

Christian Alsted, Ingull Grefslie og Knut Refsdal

Nytt fra Molde og Metodistkirken
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på. Les mer
Ti dager i bønn
10.05.2019
Nasjonalfest
10.05.2019
Gjennom en strøm av gaver og stor innsats på misjonskontoret, er 1 million kroner sendt til nødhjelp og gjenoppbygning i Zimbabwe. Les mer
Powered by Cornerstone