Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Hovedkontoret flytter

Hovedkontoret flytter

 

Hovedstyreleder Audun Westad kan i dag fortelle at Metodistkirkens Hovedkontor vil flytte fra Betanien i Oslo, til St. Olavsgate 28. Det er tre etasjer over Centralkirken menighet i Oslo.
For de som husker sin metodisthistorie, var dette adressen der hovedkontoret var lokalisert frem til nittitallet. Nå flytter de tilbake til samme etasje og nesten de samme lokalene som sist. Forskjellen er at bygget har gjennomgått omfattende renovering og fremstår i dag som moderne og representativt.
Flyttingen vil foregå i siste kvartal av 2019.

Westad sier at flyttingen er en prosess som går tilbake til Per-Endre Bjørnevik sin ledertid. Det har i lang tid vært klart at vi har vært i behov av nye lokaler. Vi har også behov for å redusere utgiftene, og her må også sentraladministrasjonen bidra, sier Westad som anslår at besparelsene ved flyttingen vil tilsvare omtrent 100.000 kroner årlig.
Westad vil gi honnør til de ansatte på hovedkontoret, som han har opplevd som konstruktive deltakere i prosessen. Særlig takker han assisterende daglig leder Ragnar Falch for hans administrative ledelse av prosessen.

Både de ansatte på hovedkontoret, de ansatte i Centralkirken og hovedstyret er glade for at hovedkontoret igjen blir samlokalisert med menigheten vår sentralt i Oslo.

Til Brobyggeren sier prest Maria Pedersen-Mong:
- Jeg syns det er veldig hyggelig at hovedkontoret flytter tilbake til St.Olavsgate. Praktisk for dem som allerede i løpet av de siste årene har brukt lokalene våre en del, og gøy for oss med muligheten for enda større fellesskap.

Hovedstyret og de ansatte på hovedkontoret håper det blir mulig å skape et metodistsenter som vil være inviterende og oppleves som «vårt sted» for alle metodister.
Lokalene til Centralkirken er allerede mye brukt som møtelokaler for sentrale råd og styrer i kirken.

Møtelokalene i Centralkirken skal nå renoveres av gårdeier og kirken sentralt har en avtale med et rimelig hotell som ligger vegg i vegg med kirken.

Westad sier at han ser frem til å ha kontor- og møtelokaler så tett til Nasjonalteateret stasjon. Det vil gjøre det enkelt for alle å reise miljøvennlig til sentrale møter i kirken.
- Vi gleder oss til å ta fatt i mulighetene som nå åpner seg for å skape et møtested for både tillitsvalgte, ansatte og vanlige metodister i St. Olavsgate, avslutter Westad.

 

Nytt fra Molde og Metodistkirken
Referatet fra fredagen er også korrigert. Les mer
Et modifisert forslag oppnådde konsensus i årskonferansen. Les mer
Forslagsstillere har nå presentert et omforent forslag i spørsmålet om menneskelig seksualitet. Les mer
Endringsforslag
21.06.2019
Det kom to endringsforslag til kirkens syn på menneskelig seksualitet. Les mer
Årskonferansen er i gang. Du kan følge forhandlingene på nett. Les mer
Nå kan du lese tilsynsprestenes tale på forhånd. Den vil ikke bli lest på konferansen. Les mer
Det er lagt ut mye viktig informasjon for Årskonferansen 2019. Les mer
Powered by Cornerstone