Vår visjon: «...for at mennesker skal få møte Jesus»

Vår misjon: «Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres»

Våre verdier: «Hverdagsnær. Jesussentret. Inkluderende. Fellesskap»

2016 Bibelstudie - Markus evangelium

Bibelstudie om Markus evangelium

  • Skrevet mellan år 60-70
  • Skrevet av Johannes Markus (som var med Paulus, se Apostelenes gjerninger kap. 12). Han skrev ned utefra Peters prekener og taler.
  • Skrevet fra Roma
  • Stort fokus på «under og mirakel», mindre fokus på kronologi, historia og geografi
  • 16 kapitel, 1/3 handler om Påskeuken (11-16)
  • 90% av Markus finner vi igjen i Matteus, 50% i Lukas.
  • Mange mener at Matteus og Lukas brukte Markus som en kilde.

 

 

 

 

 

Prekener

Här kan du laste ner prekener fra oss.

Gudstjeneste 21 august 2016 - Tema: Videre og Dypere"

https://1drv.ms/w/s!Ah-0FFDQEhnRtYZ6JD3JR6s6yqN0eQ

Gudstjeneste 16 januar 2016 - Tema: Det nya livet

http://1drv.ms/1PU0uVd

Gudstjeneste 11 oktober 2015 - Tema: "Kristen perfektion"

http://1drv.ms/20YZnGq

Gudstjeneste 23 augusti 2015 - Tema: "Bjuden på middag hos Levi"

http://1drv.ms/20YZ8Lo

Gudstjeneste 31 juni 2015 - Tema: "Treenigheten"

http://1drv.ms/20YYOwi

Gudstjeneste 10 maj 2015 - Tema: "Ni ska älska"

http://1drv.ms/20YYEow

Konfirmasjonsgudstjeneste 2015 - Tema: Hvad er en kristen?

http://1drv.ms/1bh5IXz

Gudstjeneste 1 Mars 2015 - Tema: "Ser inte skogen för alla träd"

http://1drv.ms/1cUY4Ur

Gudstjeneste 8 februar 2015 - Tema: "Tilgivelse"

http://1drv.ms/1vg8j8o

Gudstjeneste 2 advent 2014

http://1drv.ms/16sA7QV

Gudstjeneste 2 november 2014

http://1drv.ms/16sAdYU

Menighetens e-post: mysen@metodistkirken.no  

Pastor e-post:

Pastor tel.

 

Powered by Cornerstone