Vår visjon: «...for at mennesker skal få møte Jesus»

Vår misjon: «Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres»

Våre verdier: «Hverdagsnær. Jesussentret. Inkluderende. Fellesskap»

Menighetens e-post: mysen@metodistkirken.no  

Pastor e-post:

Pastor tel.

 

Powered by Cornerstone