Møteplass med Jesus i Sentrum

5 Apr
Søndag, April 5, 2020 11:00
Ved Charles Jourdan, musikk ved Camilla My Hanh Do. Kirkekaffe

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone