Møteplass med Jesus i Sentrum

15 Des
Søndag, Desember 15, 2019 11:00
Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe
22 Des
Søndag, Desember 22, 2019 11:00
Vi synger julen inn. Sang og musikk av Christina Stangeland Hanssen. Musikk ved Eirik A Paulsen. Sang av Amelia Scandellari Risdal. Andakt ved Hilde Tveter. Kirkekaffe
24 Des
Tirsdag, Desember 24, 2019 15:00
Familiegudstjeneste. Preken ved Hilde Tveter. Musikk ved Benedikte Skjæveland Larsen og Eirik Andreas Paulsen. Offer til misjon
25 Des
Onsdag, Desember 25, 2019 11:00
Felles gudstjeneste i Stavanger. Prestene Hilde og Torgeir Tveter. Sang av sangkoret i Stavanger. Nattverd
3 Jan
Fredag, Januar 3, 2020 17:00
Juletrefest. Andakt ved Hilde Tveter. Gang rundt juletreet, leker, poser til barna. Bevertning med pølser m/tilbehør. Ta gjerne med julekaker til kaffen.
5 Jan
Søndag, Januar 5, 2020 11:00
Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe
8 Jan
Onsdag, Januar 8, 2020 11:00
Kreativ kafè. Kaffe, vafler, håndarbeid, og hjelp med data/mobil. Film med kristne sanger
12 Jan
Søndag, Januar 12, 2020 11:00
Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Søndagsskole. Kirkekaffe
13 Jan
Mandag, Januar 13, 2020 17:00
Mandagsmiddag for alle generasjoner. Kr.25,- pr. pers. Barn i førskolealder er gratis.
19 Jan
Søndag, Januar 19, 2020 11:00
Temagudstjeneste ved Charles Jourdan. Søndagsskole. Kirkekaffe
22 Jan
Onsdag, Januar 22, 2020 11:00
Kreativ kafè. Kaffe, vafler, håndarbeid, og hjelp med data/mobil.
26 Jan
Søndag, Januar 26, 2020 11:00
Sanggudstjeneste ved Hilde Tveter. Ønskesalmer og sanger. Sang av Carl Waylon Askeland. Søndagsskole. Kirkekaffe
2 Feb
Søndag, Februar 2, 2020 11:00
Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Misjonsdag. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Søndag, Februar 2, 2020 17:00
Speiderfest. Tilbakeblikk på året, leker, bevertning. Alle er velkommen!
4 Feb
Tirsdag, Februar 4, 2020 19:00
Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: Signe Egenberg. Sang og musikk. Bevertning

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone