Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Om oss>Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017
Lør
21. Juli
Søn
22. Juli
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Man
23. Juli
Tir
24. Juli
Ons
25. Juli
Tor
26. Juli
Fre
27. Juli

Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017


Forslag til Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017 i Metodistkirken Sarpsborg

 

Menighetsrådet:

Leder: Randi Bjerk

Kasserer: Gerd Røsok.

Personalkomitéen, leder: Iris Bjørnson.

HMS leder: Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Koordinator for bygg/anlegg: Thor-Martin Lundmark.

Legdelegat årskonferansen (2016-2019): Gerd Røsok.

Sekretær (velges internt): Anna Solveig Slettevold.

Medhjelpere: Svein R. Nilsen, Torhild Mørk Swahn, Anna Solveig Slettevold. Paal Schøyen.

Kontaktkvinne: Sissel Skogstad.

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR), leder valgt av BUR-årsmøtet.

Prest: Hilde Augensen

Nestleder (velges internt i rådet): Gerd Røsok.

 

Prest, leder BUR, representant kvinnerådet velges ikke av menighetskonferansen

Arbeidsutvalg (AU): Leder av menighetsråd, kirkeverge koordinator for bygg, kasserer, prest. Au innkaller andre etter behov i ulike saker. Au er evangeliseringskomité og finanskomité.

 

ADMINISTRATIVE KOMITÉER

Kirkeverge komitéen: Alle kirkevergens fullmakter er overført til menighetsrådet for kommende arbeidsår.

Personalkomitéen:

Leder: Iris Bjørnson

2016-2019: Marthe Rogne Fjærvik, Gerd Røsok

2015-2018: Iris Bjørnson, Inger Vestli

2014-2017: Øyvind Braathen, Anne Lise Rogne

Legdelegat og leder av menighetsråd.

 

 

Komité for frivillige tjenester/ Nominasjonskomiteen:

Leder: prest Hilde Augensen

2016-2019  Helge B. Skånlund

2015-2018: Turid Haraldstad

2014-2017: Lisbeth Tøgersen

Karantene: Espen Plünnecke

 

Menighetsrådets leder, legleder, legdelegat og prest kan møte i alle komitéene.

 

Andre valg

Til representantskapet i Varmestua: Espen Plünnecke og prest.

Til representantskapet i Kirkens bymisjon, Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok.

Dialogforum Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok                

Besøksgruppe: prest Hilde Augensen, leder. Øvrige medlemmer: Anne-Lise Rogne, Ole Rogne, Ann-Kristin Lundmark.          

Tjenester/arbeidsgrupper (Tjenester i forbindelse med gudstjenestene. Tjenestegrupper: se egen liste).

Bakelag:                           Lisbeth Tøgersen, koordinator.

Huskomité:                      Kari Sæther, Lisbeth Tøgersen.

Innkjøpsansvarlig:          Anne-Lise Rogne        

Brannvernleder/HMS:     Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Varme og ventilasjon:     Gunnar Lie, prest Hilde Augensen, Thor Martin Lundmark.

Alarmanlegg:                   Thor Martin Lundmark.

Tellere:                             Kjell Sønsteby, Kjell Brede Eriksen.

Revisorer:                        Thor Jan Olsen, Kjell Sønsteby.

Uke-vaktmester:              Gunnar Lie, Bjørn Tøgersen, Trond Bjerk, Øyvind Braaten, Thor-Martin Lundmark, 

                                          Helge B. Skånlund, Fredrik Swahn.

Utleieansvarlig:               Thor-Martin Lundmark.

                 

Menighetsbladet

Redaktør:                          prest Hilde Augensen.  

Medhjelper, redaksjon:    Paal Schøyen/kontormedarbeider

Hjemmeside/Facebook:   Paal Schøyen, prest Hilde Augensen, kontormedarbeider.

 

Underavdelinger

Forening/seniortreff:         Edel Jørgensen, prest Hilde Augensen, koordinator-gruppe

Metodistkirkens kor:         Gunnar Lie, leder.

KYM:                                   Torhild Mørk Swahn, koordinator.         

Formiddagstreff:                Egen gruppe (med foreløpig presten som leder).

 Festkomité:                        Lisbeth Tøgersen, Edel Jørgensen, Kari Sæther.                                    

Julemessekomité:              Torhild Sønsteby, Sissel Skogstad, Gerd Røsok, Kari Sæther, Kari    Titlestad, Ellen Jansen.

                                             Ansvarlig for kakelotteri:

                                             Kasserer: Gro Reiersen Aase.

 

Barne- og ungdomsarbeidet

Leder og representanter velges fra underavdelingene i BUR på eget årsmøte

Barne- og ungdomsrådet:       Kari Titlestad.

Søndagsskolen:                      Thor-Martin Lundmark (leder).

Speidergruppa:                       Thor Jan Olsen.

Koret Lys:                                Randi Bjerk.

Rafiki/Venner:                         prest Hilde Augensen.

Myldredag/ middag:                Gerd Røsok.

 

Kontaktkvinne for Kvinnenes Internasjonale bønnedag: Sissel Skogstad

 

Kontakt for misjon: kontoret

Kontakt for bibelselskapet: kontoret

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Grålum Vokalis løftet gudstjenesten mange hakk med sin vakre sang. Disiplin, orden, forberedelse og musikalitet er en god kombinasjon! Les mer

Forslag til Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017 i Metodistkirken Sarpsborg

 

Menighetsrådet:

Leder: Randi Bjerk

Kasserer: Gerd Røsok.

Personalkomitéen, leder: Iris Bjørnson.

HMS leder: Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Koordinator for bygg/anlegg: Thor-Martin Lundmark.

Legdelegat årskonferansen (2016-2019): Gerd Røsok.

Sekretær (velges internt): Anna Solveig Slettevold.

Medhjelpere: Svein R. Nilsen, Torhild Mørk Swahn, Anna Solveig Slettevold. Paal Schøyen.

Kontaktkvinne: Sissel Skogstad.

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR), leder valgt av BUR-årsmøtet.

Prest: Hilde Augensen

Nestleder (velges internt i rådet): Gerd Røsok.

 

Prest, leder BUR, representant kvinnerådet velges ikke av menighetskonferansen

Arbeidsutvalg (AU): Leder av menighetsråd, kirkeverge koordinator for bygg, kasserer, prest. Au innkaller andre etter behov i ulike saker. Au er evangeliseringskomité og finanskomité.

 

ADMINISTRATIVE KOMITÉER

Kirkeverge komitéen: Alle kirkevergens fullmakter er overført til menighetsrådet for kommende arbeidsår.

Personalkomitéen:

Leder: Iris Bjørnson

2016-2019: Marthe Rogne Fjærvik, Gerd Røsok

2015-2018: Iris Bjørnson, Inger Vestli

2014-2017: Øyvind Braathen, Anne Lise Rogne

Legdelegat og leder av menighetsråd.

 

 

Komité for frivillige tjenester/ Nominasjonskomiteen:

Leder: prest Hilde Augensen

2016-2019  Helge B. Skånlund

2015-2018: Turid Haraldstad

2014-2017: Lisbeth Tøgersen

Karantene: Espen Plünnecke

 

Menighetsrådets leder, legleder, legdelegat og prest kan møte i alle komitéene.

 

Andre valg

Til representantskapet i Varmestua: Espen Plünnecke og prest.

Til representantskapet i Kirkens bymisjon, Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok.

Dialogforum Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok                

Besøksgruppe: prest Hilde Augensen, leder. Øvrige medlemmer: Anne-Lise Rogne, Ole Rogne, Ann-Kristin Lundmark.          

Tjenester/arbeidsgrupper (Tjenester i forbindelse med gudstjenestene. Tjenestegrupper: se egen liste).

Bakelag:                           Lisbeth Tøgersen, koordinator.

Huskomité:                      Kari Sæther, Lisbeth Tøgersen.

Innkjøpsansvarlig:          Anne-Lise Rogne        

Brannvernleder/HMS:     Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Varme og ventilasjon:     Gunnar Lie, prest Hilde Augensen, Thor Martin Lundmark.

Alarmanlegg:                   Thor Martin Lundmark.

Tellere:                             Kjell Sønsteby, Kjell Brede Eriksen.

Revisorer:                        Thor Jan Olsen, Kjell Sønsteby.

Uke-vaktmester:              Gunnar Lie, Bjørn Tøgersen, Trond Bjerk, Øyvind Braaten, Thor-Martin Lundmark, 

                                          Helge B. Skånlund, Fredrik Swahn.

Utleieansvarlig:               Thor-Martin Lundmark.

                 

Menighetsbladet

Redaktør:                          prest Hilde Augensen.  

Medhjelper, redaksjon:    Paal Schøyen/kontormedarbeider

Hjemmeside/Facebook:   Paal Schøyen, prest Hilde Augensen, kontormedarbeider.

 

Underavdelinger

Forening/seniortreff:         Edel Jørgensen, prest Hilde Augensen, koordinator-gruppe

Metodistkirkens kor:         Gunnar Lie, leder.

KYM:                                   Torhild Mørk Swahn, koordinator.         

Formiddagstreff:                Egen gruppe (med foreløpig presten som leder).

 Festkomité:                        Lisbeth Tøgersen, Edel Jørgensen, Kari Sæther.                                    

Julemessekomité:              Torhild Sønsteby, Sissel Skogstad, Gerd Røsok, Kari Sæther, Kari    Titlestad, Ellen Jansen.

                                             Ansvarlig for kakelotteri:

                                             Kasserer: Gro Reiersen Aase.

 

Barne- og ungdomsarbeidet

Leder og representanter velges fra underavdelingene i BUR på eget årsmøte

Barne- og ungdomsrådet:       Kari Titlestad.

Søndagsskolen:                      Thor-Martin Lundmark (leder).

Speidergruppa:                       Thor Jan Olsen.

Koret Lys:                                Randi Bjerk.

Rafiki/Venner:                         prest Hilde Augensen.

Myldredag/ middag:                Gerd Røsok.

 

Kontaktkvinne for Kvinnenes Internasjonale bønnedag: Sissel Skogstad

 

Kontakt for misjon: kontoret

Kontakt for bibelselskapet: kontoret

 

 

Powered by Cornerstone