Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret

Hvorfor lever jeg? Hva er meningen med livet? Hvor kommer jeg fra og hvor går jeg hen? Hva er min oppgave på jorda? Hva handler mine dypeste lengsler om?

Disse spørsmålene opptar mange. Derfor trenger vi mennesker som velger å utforske eksistensielle og religiøse spørsmål, ikke bare i seg selv, men også ut fra teologiens og diakoniens erfaringer gjennom historien. Vi er hele tiden i utvikling, mennesker og samfunn, og dermed også teologisk og diakonalt. Erfaringen fra historien kan belyse nåtiden, og nåtiden utfordrer oss på framtiden. Vi er kalt til å være medmennesker i verden, og vi er kalt til å se at alt er avhengig av alt.

Metodistkirken i Norge, sammen med 70 millioner andre metodister i verden, er bærere av en teologi med et helhetssyn på livet. Skaperverk og klima angår oss, alle mennesker er likeverdige, barmhjertighetshandlinger er like viktige som fromhetsliv. Vi er en kirke som ønsker å bygge broer til andre, fordi vi alle bare forstår brokker av hva Guds kjærlighet handler om.

Metodistkirkens teologiske seminar tilbyr utdanning for prester og diakoner i samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Seminaret utdanner også legfolk som frivillige medhjelpere i menighetene. Skolen tilbyr retreater og åndelig veiledning for studenter, kirkelig ansatte og andre interesserte.

Som skole er vi til daglig i et samarbeid med MF, og vi holder også kontakten med egen kirke. I praktikumsdelen får våre studenter praktisere innenfor eget kirkesamfunn, og det tilbys åndelig veiledning og retreater.

 

Mts