Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret

Teologiske ressurser

 

Diverse ressurser

 

Teologisk Forum
I perioden 1987-2001 gav Metodistkirkens Studiesenter, på vegne av Nord-Europeisk Utdanningsråd, ut tidsskriftet Teologisk Forum. Her har vi samlet en del av utgavene som pdf-dokumenter.

Teologisk Forum, 1991-2
Spesialnummer med prekener (ikke-standard) av Wesley (oversatt av Per Braaten)

Teologisk Forum, 1992-1
Jorunn Wendel: "Kvinnens rett til å preke"
Jørgen Rasmussen: "Kvinder i præstetjeneste"
Roar G. Fotland: "Kristendommens møte med mennesker"

Teologisk Forum, 1993-1
David Kvebæk: "Lederprofiler. Om pastorale lederes selvforståelse og lederprofil"
Roger B. Knutsen: "Nye dimensjoner i pastoral omsorg"
Roald Kristiansen: "Skapelse, Frelse og Helliggjørelse"
Per Braaten: "Noen tanker om den Hellige Skrifts inspirasjon og autoritet"
Ivan Chetwynd: "En feilfri Bibel"

Teologisk Forum, 1993-2
Jørgen Rasmussen: "Findes en Åndens etikk?"
Roald Kristiansen: "Sett fra undersiden"
Lars-Erik Nordby: "Metodistisk dåpsforståelse i utvikling"
Helle Maria Wolstad: "Metodistisk og Luthersk dåpssyn, en sammenligning"
Roar G. Fotland: "Dåpen - en preken"

Teologisk Forum, 1994-1
Jonny Linnsund: "Frelsen, Guds verk alene - eller?"
Lars Erik Svanberg: "Mission i Europa i dag"
Ommund Rolfsen: "Distriktet som minker"
Peder Borgen: Misjon i nytestamentlig tid og i Metodistkirken i dag"
Michael Nausner: "Den Chilenska Metodistkyrkans historia"

Teologisk Forum, 1998-2
Jørgen Thaarup: "Jeg tror på Gud Fader"
Øyvind Helliesen: "den allmektige"
Mikael Mogren og Mikael Nausner: "himmelens och jordens skapare"
Helle Maria Lund: "Guds enbårne Sønn"
Karsten Morsbøl: "vor Herre"
Leif A. Hansen: "som ble unnfanegt ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria"
John Dysjeland: "pint under Pontius Pilatus"
Finn Uth: "død og begravet"
Tore Meistad: "Hellighetsbevegelsen i norsk metodisme og kristenliv"

Teologisk Forum, 1999-1
Kaikka Växby: "på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda"
Jan Petter Walaas: "skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde"
Jorunn Wendel: "Jeg tror på Den Hellige Ånd"
Arve Rohde: "én, hellig, allmenn kirke"
Solveig Meistad Hermansen: "de helliges samfunn"
Bjørn Elfving: syndernas förlåtelse"
Jan Brastein: "legemets oppstandelse"
Ragne Fransson: "och det eviga liv"
Olav Øgreid: "Gudstjenesten og musikken"
Ole-Morten Raknes: "Evig pine - en ubibelsk lære?"
Yngvar Ruud: "Recovery - tolv trinn til sinnsro"

Teologisk Forum, 1999-2
Tore Meistad: "Metodistisk kristendomsforståelse i dag" med responser fra representanter for Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen, Det evangelisk lutherske kirkesamfunn, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Den norske kirke, Den katolske kirke og Baptistene.

Teologisk Forum, 2000-1
Mads Kemp Hansen: "Samfundets udfordringer til teologien"
Finn Bræstrup Karlsen: "Samfundets udfordringer til teologien"
Erik Lindberg: "Samfunnets utfordringer til teologien"
Vetle Karlsen Eide: "En helliggjort diakoni - en diakonal hellighet?"
Tore Meistad: "Misjonsmotiver i Charles Wesleys salmer"
Knut Refsdal: "Naturlig kirkevekst"
Geir Lie: "Den Apostoliske Kirke"

Teologisk Forum, 2000-2
Spesialnummer med prekener og artikler av Hans Växby.

 

Mts